Eesti Laulupsalter

Eesti Laulupsalter on avatud köitega kolmest, samaaegselt eraldi lehitsetavast jaotusest koosnev A4 formaadis sektsioonraamat. Alumises jaotuses ehk psaltris on indekseeritud silpidega Vana Testamendi Laulud ja valik Uue Testamendi kantikume; keskmises jaotuses ehk tonaariumis on toonid ehk vormelid psaltri tekstidele; ning ülemises jaotuses ehk antifonaariumis on lühikesed muusika­palad – antifoonid ning responsooriumid. Psaltri tekstide silbid on teksti liigenduskohtade lõpust kümne silbi ulatuses indekseeritud ja meloodiavormeli vastavad noodid tonaariumis on nummerdatud.

Laulmisel tuleb tekstis ja tonaariumis olevad numbrid kokku viia. Tekstide ja toonide kokkukuuluvus on universaalne – kõik tekstid sobivad kõikide vormelitega. Tonaariumis on psalmitoonid varaseimast selleteemalisest allikast Commemoratio brevis (10. saj algus); roomakatoliku kiriku 19. ja 20. sajandi väljaannetest ning valik omaloomingulisi psalmitoone, milles olen muuhulgas püüdnud kasutada eesti regiviiside elemente.

Raamatut “Eesti laulupsalter” on võimalik osta, kui kirjutate Eerik Jõksile eerik.joks@eamt.ee. Raamatu hind on 40.- eurot. Saadaval on veel mõned üksikud eksemplarid.

Raamatust “Eesti laulupsalter” on priilt saadaval ka elektrooniline versioon, mis ei ole küll sektsioonide kaupa lehitsetav, aga sisaldab sama materjali, mis paberversioon, sh sisukorrad ja registrid. Leia elektrooniline versioon Kirikulaulu kooli raamatukogust.

Leave a Reply