Kirikulaulu kool

Kirikulaulu kool

Kirikulaulu kool on videoõppematerjalidel põhinev õpikeskkond, milles saab omandada uut proosatekstilist kirikulaulu, uusi koraale, aga ka traditsiooniliste koraalide värsket käsitlust. Videoõppematerjalid on vaadatavad YouTube keskkonnas Eerik Jõksi kanalil , kus asub esitusloend Kirikulaulu kool.

Kirjalikud materjalid on leitavad Kirikulaulu kooli raamatukogust.

 

 

 

Videotest õpitut võib lihvida koolitusega kohtadel

Ükski kirikulaulu koolitus ei tohi ära jääda raha puuduse tõttu.

Kirikulaulu õpetamine on küll minu igapäevase leiva teenimise allikas, aga kui kuskil on tõsine huvi kirikulaulu vastu, aga napib vahendeid koolituse korraldamiseks, kirjutage mulle ikka – küllap leiame võimaluse.

Olen aastate jooksul viinud läbi erinevaid kirikulauluga seotud koolitusi. Möödunud kümne aasta  vältel olen põhiliselt keskendunud eestikeelse pühalaulu õpetamisele Eesti laulupsaltri abil. Siiski olen meeleldi valmis viima läbi koolitusi gregooriuse laulu teemadel nii teoorias kui praktikas ja nii algajatele kui edasijõudnutele. Samuti võin õpetada koraalilaulu, nii uute kui juba traditsiooniliste koraalide varal. Kirjutage mulle eerik@ekn.ee ja paneme kokku koolituse, mis vastab just teie vajadustele.

 

Leave a Reply