Koolitused

Ükski pühalaulu koolitus ei tohi ära jääda raha puuduse tõttu.

Pühalaulu õpetamine on küll minu igapäevase leiva teenimise allikas, aga kui kuskil on tõsine huvi pühalaulu vastu, aga napib vahendeid koolituse korraldamiseks, kirjutage mulle ikka – küllap leiame võimaluse.

Olen aastate jooksul viinud läbi erinevaid kirikulauluga seotud koolitusi. Möödunud kolme aasta  vältel olen põhiliselt keskendunud eestikeelse pühalaulu õpetamisele Eesti Laulupsaltri abil. Siiski olen meeleldi valmis viima läbi koolitusi gregooriuse laulu teemadel nii teoorias kui praktikas ja nii algajatele kui edasijõudnutele. Lähiajal pakun välja konkreetse kavaga erinevad koolitused. Seniks aga kirjutage mulle eerik@ekn.ee ja paneme kokku koolituse, mis vastab just teie vajadustele.

 

Leave a Reply