Pühalaulu Kool

Katkend artiklist: Jõks, Eerik (2014). Pühalaul, Eesti Laulupsalter ja Pühalaulu Kool – sissejuhatus teemasse. Sulane, 2/63, 19 – 24.

Pühalaulu Kool alustas tegevust 2012. aasta advendiajal. Kool koguneb reeglina üks kord nädalas neljapäeviti (väljaarvatud suvekuudel, talvevaheajal ja kirikupühadel), kell 17.30 Kaarli kiriku keldris. Vaata ka Pühalaulu Kooli tunniplaani. Peale poolteist tundi kestvat harjutamist palvetatakse ühiselt keskaegsel liturgilisel traditsioonil põhinev vesper Kaarli kirikus. Vesper koosneb pea täies mahus Pühakirja tekstidest (väljaarvatud palvetekstid, mis on Pühakirja ümbersõnastused) ja toimub kõik lauldes. Pühalaulu Koolis on esindatud neli denominatsiooni. Neist suurimast, luterlikust kirikust, on esindatud 10 kogudust.

Pühalaulu Kooli tulijatelt ei eeldata lauluoskust, eelnevat laulukogemust ega isegi mitte viisipidamist. Vanusepiiri ei ole. Ainsaks eelduseks on tulija soov süveneda Pühakirja tekstidesse ning avastada ja/või arendada endas pühalaulu annet. Issand on oma Pühas Sõnas käskinud: “Laulge Issandale uus laul!”. See tähendab, et laulmine – vähemalt mingil moel – peab olema kõigile jõukohane, sest Jumal oma armulikkuses ei pane inimesele raskemat ülesannet, kui inimene suudab kanda. Seepärast tuleb olla kannatlik nendega, kelle puhul meile tundub, et nad “ei pea viisi”. Pühalaul peab olema orienteeritud kõige nõrgematele, seega neile, kes kõige vähem laulda oskavad. Nad on meie jaoks väga oluline varandus. Kõik, kes on juba head lauljad, saavad eesõiguse olla nende teenijad. Kui keegi arvab, et ta on liiga hea laulja, et endast nõrgematega koos Pühakirja tekste laulda, siis kahjuks ei kõlba ta Pühalaulu Kooli õpilaseks.

Pühalaulu Koolis ei ole seatud omaette eesmärgiks, et iganeljapäevastest kohtumistest tuleb vältimatult osa võtta. Õppetöö on kavandatud nõnda, et osaleda saaks ka need, kes mingil põhjusel igal neljapäeval tulla ei saa. Pühalaulu Koolis ollakse alati rõõmsad iga osaleja üle – ka siis, kui ta saab osaleda vaid korra kuus või korra aastas. Iga osaleja saab soovi korral kaasa õppematerjalina kasutatava Eesti Laulupsaltri ning aeg-ajalt Pühalaulu Kooli tunde külastades on võimalik saada Laulupsaltri täiendusi ja näpunäiteid edasise harjutamise tarvis.

Pühalaulu Kooli tund algab palvega, mille järel loetakse üheskoos psalmide või kantikumide tekste ja õpitakse antifoone. Oluline osa kooli tegevuses on kirikuaasta ja selle traditsioonilise tekstikorpuse tundmaõppimisel. Meie koosviibimistel on alati kohta mõttevahetusele ja meelelahutusele. Igal suvel toimub „Eine murul”, mille käigus kogunetakse ühes Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaadiga Lääne-Virumaale Võhma külla, et seltsis matkata, ujuda ja tunda rõõmu vastastikusest osadusest. Ilumäe kabelis toimuvad murueine raames erinevad pühalauluga palvused.

Leave a Reply