Vespri propriumid

Pühalaulu Kooli propriumilehed on leitavad siit. Kuna täiustan materjali aasta aastalt, siis soovitav on vaadata just kõige värskema õppeaasta materjali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *