Pühalaulu salvestised

 

Siinkohal on saadaval valik pühalaulu salvestisi. Need pea kõik on tehtud Pühalaulu Kooli palvustel. Erandiks on mõned “õppesalvestised” mis ma olen teinud kooridele õppimise hõlbustamiseks. (Nt. nr. 22)

1. Litaania “Valgusel on nimi” (EJ 1.12.2013) ELP L1-L2, Õp Mare Palgile; kantor Eerik Jõks. Salvestis 13.02.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli Vespril (Preces).

 

2. Pühakirja lugemine, kantor Andreas Kivi; responsoorium (KV 2002) ELP S153,  kantor Kalle Vilbaste. Salvestis 13.02.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli Vespril (Capitule ja Responsoorium).

 

3. Psalm 31 koos antifooniga “Tänu olgu Issandale” (EJ 13.02.2014), ELP 99:7:56 kantorid Eerik Jõks ja Andreas Kivi;  Salvestis 13.02.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli Vespril (3. psalm).

 

4. Litaania “Jeesuse juures on hea” (EJ 15.02.2014) ELP L3-L4, kantor Eerik Jõks; Päeva palve, kantor Riho Kinksaar; Lõpetus, kantor Eerik Jõks. Salvestis 20.02.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli Vespril (Preces, Collecta ja Lõpetus).

 

5. Psalm 36 koos antifooniga “Issand, Sinu heldus” (EJ 09.03.2014) ELP 112:28:70, kantorid Eerik Jõks ja Anne Jalakas;  Salvestis 20.03.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli Vespril (3. psalm).

 

6. Psalm 37 A-osa koos antifooniga “Anna oma tee” (EJ 17.03.2014) ELP 113:61:72, kantor Eerik Jõks;  Salvestis 20.03.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli Vespril (3. psalm).

 

7. Litaania “Kristuse vere litaania” (EJ 18.03.2014) teksti tõlkinud preester Rein Õunapuu; ELP L5, kantor Eerik Jõks; Salvestis 03.04.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli Vespril (Preces).

 

9. Pühakirja lugemine, kantor Anne Jalakas; responsoorium (KV 2002) ELP S153,  kantor Riho Kinksaar. Salvestis 10.04.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli Vespril (Capitule ja Responsoorium).

 

10. Katkend ristitee laulust “Mõtle minule Jeesus” (EJ 22.03.2014) ELP 115:121:37, kantorid Eerik Jõks, Kalle Vilbaste, Riho Kinksaar ja Andreas Kivi. Salvestis 10.04.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli Vespril (Preces).

 

11. Kella helistamine – Lux sonoris, vaiksed palved ja alustus; Psalm 149 koos antifooniga “Halleluuja!” (EJ 31.03.2013) ELP 39:56:998, kantorid Eerik Jõks ja Riho Kinksaar. Salvestis 5.6.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli avalikul Vespril .

 

12. Psalm 34 in directum ELP S16:P63, kantor Merje Schultz;  Salvestis 5.6.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli avalikul Vespril (2. psalm).

 

13. Psalm 150 koos antifooniga “Halleluuja!” (EJ 1.4.2013) ELP 40:68:999, kantorid Eerik Jõks ja Kalle Vilbaste. Salvestis 5.6.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli avalikul Vespril (3. psalm).

 

14. Psalm 16 in directum ELP S15:P22, kantor Ahti Udam;  Salvestis 5.6.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli avalikul Vespril (4. psalm).

 

15. Psalm 40 koos antifooniga “Issand, olgu Sulle meelepärane” (EJ 6.5.2014) ELP 124:85:82, kantorid Eerik Jõks ja Andreas Kivi. Salvestis 5.6.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli avalikul Vespril (5. psalm).

 

16. Pühakirja lugemine, kantor Kaisa Kirikal; responsoorium ELP S155,  kantor Eerik Jõks. Salvestis 5.6.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli avalikul Vespril (Capitule ja Responsoorium).

 

17. Hümn “Üks tee viib üles õnnemaale” (KLPR 125) ja salm pärast hümni, kantor Kalle Vilbaste. Salvestis 5.6.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli avalikul Vespril (Capitule ja Responsoorium).

 

18. Maarja kiituslaul koos antifooniga “Seda olen ma teile rääkinud” (EJ 26.5.2014) ELP 126:86:E1, kantorid Eerik Jõks ja Anne Jalakas. Salvestis 5.6.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli avalikul Vespril (Magnificat).

 

19. Litaania “Valgusel on nimi” (EJ 1.12.2013) ELP L1-L2, Õp Mare Palgile; kantor Riho Kinksaar. Salvestis 5.6.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli avalikul Vespril (Preces).

 

20. Lõpetus, kantor Eerik Jõks. Salvestis 5.6.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli avalikul Vespril .

 

21. Litaania “Kristuse Vere litaania” (EJ 18.03.2014) teksti tõlkinud preester Rein Õunapuu; ELP L5-L7, Varro Vooglaiule (9.10.2014); kantor Eerik Jõks. Salvestis 9.10.2014 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli avalikul Vespril (Preces, collecta ja lõpetus).

 

22. Maarja kiituslaul Issanda templisse toomise püha I vesperiks antifooniga “Lapsukest kandis vanake” (EJ 4.1.2015) teksti tõlkinud preester Vello Salo; ELP 152:88:E1 (3.1.2015). Salvestis 4.1.2015 Kaarli kirikus.

 

23. Litaania “Valkeudella on nimi” (EJ 1.12.2013) ELP L1-L2, Õp Mare Palgile; kantor Eerik Jõks. Salvestis 25.01.2015 jumalateenistusel Helsinki Vanas Kirikus. Mp3 fail: valkeudella on nimi

 

24. Maarja kiituslaul Issanda templisse toomise püha I vesperiks antifooniga “Lapsukest kandis vanake” (EJ 4.1.2015) teksti tõlkinud preester Vello Salo; ELP 152:88:E1 (3.1.2015). Salvestis 1.2.2015 vespril Toomkirikus. Kantor Eerik Jõks; Schola Cantorum: Riho Ridbeck, Veljo Reier, Kalle Vilbaste ja Joosep Vahermägi.

 

25. Pater noster – Meie Isa Palve mosaraabia traditsiooni järgi. Salvestis 1.2.2015 vespril Toomkirikus. Kantor Eerik Jõks; Schola Cantorum: Riho Ridbeck, Veljo Reier, Kalle Vilbaste ja Joosep Vahermägi.

 

26. Kella helistamine – Lux sonoris, vaiksed palved ja alustus; Psalm 49 koos antifooniga “Pange tähele” (EJ 7.12.2014) ELP 150:58:100, kantorid Kalle Vilbaste, Anne Jalakas ja Riho Kinksaar. Salvestis 5.2.2015 Kaarli kirikus Pühalaulu Kooli Vespril.

 

27. Psalm 10 in directum ELP S15:P15, kantor Ahti Udam; Salvestis 5.2.2015Kaarli kirikus Pühalaulu kooli Vespril (2. psalm).

 

28. Psalm 48 koos antifooniga “Suur on Issand” ELP 148:42:98, kantor Anne Jalakas; Salvestis 5.2.2015 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli Vespril (3. psalm).

 

29. Psalm 150 in directum  ELP S16:P180 (999), kantor Andreas Kivi; Salvestis 5.2.2015 Kaarli kirikus Pühalaulu kooli Vespril (4. psalm).

 

30. Psalm 50 koos antifooniga “Vägev Jumal” ELP 155:40:102, kantorid Anne Jalakas ja Kalle Vilbaste; Salvestis 5.2.2015 Kaarli kirikus Pühalaulu Kooli Vespril (5. psalm).

 

31. Pühakirja lugemine, kantor Anne Jalakas; responsoorium ELP S153,  kantori Kalle Vilbaste. Salvestis 5.2.2015 Kaarli kirikus Pühalaulu Kooli Vespril (Capitule ja Responsoorium).

 

32. Maarja kiituslaul koos antifooniga “Majaisand ütles” (EJ 30.1.2013) ELP 13:84:E1, kantor Anne Jalakas. Salvestis 5.2.2015 Kaarli kirikus Pühalaulu Kooli Vespril (Magnificat).

 

33. Päeva palve ja lõpetus, kantorid Andreas Kivi ja Kalle Vilbasete. Salvestis 5.2.2015 Kaarli kirikus Pühalaulu Kooli Vespril (Collecta ja lõpetus).

 

34. Kella helistamine – Lux sonoris, vaiksed palved ja alustus; kantor Andreas Kivi. Salvestis 19.2.2015 Kaarli kirikus Pühalaulu Kooli Vespril.

 

35. Psalm 50 koos antifooniga “Vägev Jumal” (EJ 11.1.2015) ELP 155:40:102, kantor Eerik Jõks. Salvestis 19.2.2015 Kaarli kirikus Pühalaulu Kooli Vespril (1. psalm).

 

36. Psalm 52 koos antifooniga “Ma tänan Sind” (EJ 15.2.2015) ELP 158:61:106, kantor Eerik Jõks. Salvestis 19.2.2015 Kaarli kirikus Pühalaulu Kooli Vespril (5. psalm).

 

37. Maarja kiituslaul koos antifooniga “Koguge endile aardeid taevasse” (EJ 3.3.2014) ELP 108:64:E1, kantorid Eerik Jõks ja Kalle Vilbaste. Salvestis 19.2.2015 Kaarli kirikus Pühalaulu Kooli Vespril (Magnificat).

 

38. Suure Reede kaebesalmid antifooniga “Mu rahvas” (EJ 19.3.2014) ELP R116:S122), kantorid Christopher Staak ja Eerik Jõks. Salvestis 3.4.2015 Peeter Pauli Katedraalis Suure Reede teenistusel.

 

 

Leave a Reply