Kolmeosaline videoloeng õhtupalvusest ehk vesprist 16. juuni 2022 palvuse salvestise näitel

Kallid kaimud igas ilmakaares,

Mul on rõõm raporteerida, et üle mõne aja on valminud uus Kirikulaulu kooli osa. Videoloengute sarja XII osa käsitleb õhtupalvust ehk vesperit Pühalaulu kooli 10. õppeaasta piduliku vespri 16.06.2022 salvestise alusel. Loengul on kolm osa ja need asuvad YouTube keskkonnas.

I osa

II osa

III osa

Kirikulaulu kooli kõik osad on varustatud sisukordadega, mis asuvad video kirjelduses ja mille abil saab hõlpsasti leida vaatajat huvitava koha videos.

Kirikulaulu kooli kõik osad on leitavad https://www.youtube.com/watch?v=S22ZjuA1FPQ&list=PLchu3mmP3WVd2k89LYEe0KzNqgTAQAMPJ

Videod on samuti leitavad ja allalaetavad Kirikulaulu kooli raamatukogust http://psalmus.eu/kirikulaulu%20kool/

Olen meeleldi valmis vastama küsimustele ja samuti ootan konstruktiivset kriitikat.

Olge ikka rõõmsad ja laulge Issandale UUS LAUL!

EJ

eerik.joks@eamt.ee

www.psalmus.eu

Pühalaulu Kool alustab XI õppeaastat 15. septembril, 17.00, Kaarli kiriku keldris

Kallid kaimud lähedal ja kaugel,

Ülevoolava rõõmuga teatan, et Pühalaulu Kool alustab taas 15. septembril ja kutsub kõiki kirikulaulu õppima.

Ajakava on selline:

17.00 Kogunemine Kaarli kiriku keldris. (Sissepääs Vabaduse väljaku poolt.)

17.30 Pühalaulu Kool Kaarli kiriku keldris.

19.00 Vesper kirikus. Kirikukalendri kohaselt peame õhtuteenistust XIV nelipühajärgse pühapäeva tekstide järgi. Kasutame raamatut “Maarjamaa õhtupalvused”. Selle postituse piltidel on salmike ja Maarja kiituslaul. Kes soovib tulla ainult Vesprile, palun kohal olla 18.50 käärkambri ukse juures.

20.00 Koosviibimine keldris.

Kes veel kahtleb, kas tulla, palun kuulata Raadio 7 või Pereraadio eetrist 14. septembril 22.00 saadet “Mõttekoda”, milles on juttu pühalaulust ja Pühalaulu koolist. Samuti kuuleb salvestisi 16, juuni Vesprilt.

Sissejuhatuseks õppeaastale soovitan lugeda “Apoloogia emakeelepärasele psalmilaulule ja raamatule “Eesti laulupsalter””. (kliki pealkirjal) Samuti võib lugeda artiklit “Kümme aastat emakeelse kirikulaulu süvahoovustes”. (kliki pealkirjal)


Loe lisa www.psalmus.eu

Küsi lisa eerik.joks@eamt.ee

Rõõmsa kohtumiseni

EJ

Pühalaulu kool alustab 15. septembril


Kallid kaimud ,

Mul on rõõm teatada, et Pühalaulu kooli 11. õppeaasta alustamisest 15. septembril, kell 17.30 Kaarli kiriku keldris. Tulge kohale ja võtke sõbrad ka kaasa!

Ühtlasi kasutan võimalust, et jagada värskelt publitseeritud teksti
“Kümme aastat emakeelse kirikulaulu süvahoovustes”. Pühalaulu kool lõpetas 16. juunil Kaarli kirikus kümnendat õppeaastat. Kirjutasin selleks puhuks ettekande, aga materjali sai oluliselt rohkem, kui ajaraamid võimaldasid ette kanda. Seepärast on mul eriti hea meel, et suve jooksul toimetatud ja pisut täiendatud tekst sai Kirik ja Teoloogia poolt tervikuna avaldatud. Ettekanne on leitav SIIT.

Rõõmsate taaskohtumisteni!

EJ

“Eine murul 2022” kava

Kallid kaimud,

Meie plaan 9. juuliks on selline:

10.00 Koguneme Nägina talus.

10.30 Sõidame autodega Muuksi linnamäele ja teeme seal jalgsimatka.

12.00 Peame vabas õhus keskpäevapalvuse.

12.15 Kui ilm soosib, siis läheme suplema Kolga-Aablasse.

14.00 Supp Nägina talus.

15.00 Pisut pühalaulu – valmistume õhtuseks vesperiks.

16.30 Lesimine murul.

17.30 Sõit Leesile

18.00 Vesper Leesi kirikus.

Peale vesperit läheme taas Näginale, grillime ja tšillime.

Supp on minu poolt. Oleks kena kui annaksite teada oma osalemisest. Siis saan õige suurusega paja valida. Grillikraami võiks kaasa võtta.

EJ

“Eine murul 2022” toimub Nägina talus, 9. juulil 2022

Pühalaulu sõbrad kogunevad kombekohasele suvisele ettevõtmisele “Eine murul” 9. juulil 2022. Sellel aastal on taas plaanis jalgrattamatk. Kombekohased murueine elemendid on loomulikul ka paigas, supi söömine Nägina talus, vesper Leesi kirikus ja rohkelt rõõmu Eestimaa suvest ja üksteise osadusest.

Alustame kell 10.00. Kohtumispaik ja jalgrattamatka detailid selguvad juuli alguseks. Vespri algus Leesil on 18.00. Pärast seda jätkub koosviibimine Nägina talus.

Kes soovib, võib tulla päeva varem ja/või minna päeva hiljem. Ööbimiseks oleks vaja kaasa võtta oma telk.

Küsi lisa eerik.joks@eamt.ee

EJ

Pühalaulu Kool lõpetab 16. juunil kell 17.30, Kaarli kirikus kümnendat õppeaastat

Kallid sõbrad,

Juba järgmisel nädalal saab läbi Pühalaulu Kooli 10. õppeaasta. See on olnud imeline dekaad, mille olulisimaks märksõnaks on olnud pühendumine eestikeelsele kirikulaulule. Kümme hooaega järjest on igal neljapäeval (väljaarvatud suvevaheaeg) keskendutud ühele eesmärgile – õppida tundma eesti keele prosoodiast tõukuvat kirikulaulu ehk laulda eesti kirikulaulu, mitte aga saksa ja ladina kirikulaulu eestikeelsete sõnadega. Igal neljapäeval oleme pidanud tunniajase lauldud jumalateenistuse, millel kasutatud Uus Laul on järkjärgult rikastanud emakeelse kirikulaulu repertuaari. Oleme laulnud Issandale Uut Laulu, mis kannab meie ainulaadse emakeele DNAd. See on olnud ülev aeg.

Pühalaulu Kooli kümne aasta saavutusi tutvustan oma ettekandes ja peale seda saavad kohalolijad osa lauldud vesperist. Meile on see kohtumine eriline, sest esimest korda on kasutatavates raamatutes „Maarjamaa õhtupalvused“ kogu nädala vespri psalmid. See tähendab kolmekümmend viite psalmi koos seitsmekümne antifooniga – iga psalmi kohta on halleluuja antifoon ülestõusmisajaks ja tava-antifoon ülejäänud kirikuaastaks. Kuna neljapäev on ka Kristuse Pühima Ihu ja Vere Püha, siis laulame litaaniat „Kristuse Vere litaania“.

Kava on selline:

17.30 Eerik Jõksi ettekanne “Kümme aastat emakeelse kirikulaulu süvahoovustes”

18.00 Pidulik Vesper

18.50 (ca) Mõned tervitussõnavõtud

19.10 (ca) Kohvilaud kirikus

Kasutame selle õppeaasta jooksul sündinud VI päeva ehk reede vespri psalme ja tuliuut Kolmainupüha koraali „Suur on Sinu saladus“. See koraal on pühendatud kõikidele neile, kes on kümne aasta jooksul andnud oma panuse Pühalaulu Kooli töösse ja selle kaudu edendanud emakeelset kirikulaulu.

Tere tulemast kõigile!!

EJ

Jüri kirikus oli tore!

Eile oli imeline kogemus. Pühalaulu Kool oli külas Jüri kogudusel. Pidasime Jüri kirikus pühalauluga vespri. Vesprile oli tulnud umbes 20 inimest ja koguduse psalmilaul kõlas võimsalt. See oli VÄGA värskendav ja julgustav – psalmilaul, nii nagu Pühalaulu Kool seda 10 aastat on juurutanud ja viljelenud on keelepärane, loomulik ja kergesti haaratav. Minek emakeele süvatasandile on ennast ära tasunud. Olen saanud kinnitust ammusele tõdemusele, et eestikeelne psalmilaul vajab emakeelepõhist lähenemist. Ladina psalmoodia eestikeelsete sõnadega imiteerimine on kunstiliselt kaunis ja muusikaliselt nauditav, aga ei suuda konkureerida elava emakeele spontaanse realiseerumisega jumalateenistuslikus kontekstis.

Pärast vesprit olime koos koguduse majas ja rääksime kirikulaulust ning maast ja ilmast. Proovisime spontaanselt laulda koraali “Jumal, mu süda igatseb Sind”, kasutades jutustavat ehk narratiivset koraalilaulu stiili. Jälle oli tulemus julgustav. Eestikeelsete sõnadega ameerika metodistide laulu asemel hakkas kõlama eestikeelne kirikulaul. See juhtus ilma noodimaterjalita, spontaanselt emakeele kõlale ja teksti narratiivile keskendudes. Tulemuseks oli “Uus Laul”, mille poole me kirikumuusikutena nii väga püüdleme. Panen oma postituse juurde ka noodid – kes ei usu, proovige järgi. Esimene on eestikeelsele tekstile sobivaks kohendatud meetriline noodipilt ja teine 100% narratiivseks koraalilauluks mõeldud noot.

Üks on selge – nii proosatekstilises kirikulaulus (pühalaulus), kui ka koraalis on emakeelest lähtudes ja koguduselaulu võimalusi arvestades võimalik saavutada midagi kvalitatiivselt täiesti uut.

Suur tänu Jüri kogudusele ja õp Ülo Liivamägile kutsumast, suur tänu Reet Kukebalile Pühalaulu Koolist ettevõtmist organiseerimast, suur tänu koguduserahvale sooja ning sõbraliku vastuvõtu eest. Jumal õnnistagu teid!Kahe nädala pärast, 16. juunil lõpetab Pühalaulu Kool kümnendat õppeaastat. Kava on selline:17.30 Eerik Jõksi ettekanne “Kümme aastat emakeelse kirikulaulu süvahoovustes”18.00 Pidulik Vesper18.50 (ca) Mõned tervitussõnavõtud19.10 (ca) Kohvilaud kirikus

Kasutame selle õppeaasta jooksul sündinud VI päeva ehk reede vespri psalme ja tuliuut (eile valminud) uut Kolmainupüha koraali „Suur on Sinu saladus“, mis on pühendatud kõigile, kes on 10 aasta jooksul Pühalaulu Kooli töösse midagi panustanud.


Tere tulemast kõigile!!

EJ

Pühalaulu Kooli 10. õppeaasta lõpp tuleb põnev!

Pühalaulu Kool on lõpetamas kümnendat õppeaastat. Kümne aasta jooksul oleme andnud endast parima, et anda emakeelsele kirikulaulule uut hoogu. Selle aja jooksul on edenenud meie laulupraktika, aga ka eestikeelse kirikulaulu kirjavara. Aastal 2020 ilmus sektsioonraamat „Eesti Laulupsalter“, mis on unikaalne publikatsioon mitte ainult Eesti, vaid kogu maailma kirikulaulu kogemuses. Meie kümnenda õppeaasta tähistamiseks saavad valmis õhtupalvuse ehk vespri psalmid kogu nädalaks. Iga nädalapäeva jaoks on viis psalmi ja iga psalmi jaoks on kaks antifooni: halleluuja-antifoon ülestõusmisajaks ja antifoon ülejäänud kirikuaastaks.

Pühalaulu Kool on kümne aasta jooksul pidanud igal neljapäeval Kaarli kirikus õhtupalvuse. Tegu on vesperiga, mis toimub läbinisti lauldes ja millest võtavad aktiivselt osa kõik palvusel viibijad. Õppeaasta lõpul läheme vesperit pidama ka teistesse kirikutesse. Tallinna Toomkirikus oleme 26. mail, kell 19.00 ja Jüri kirikus 2. juunil, kell 18.00. Jüri kiriku vesprile järgneb loen, millel Eerik Jõks räägib kirikulaulust ja eestikeelse kirikulaulu süvatasandil uuendamise vajadusest.

Neil kahel vesperil kasutame esmakordselt nädala kuuenda päeva ehk reede psalme. Kuna oleme ülestõusmisajas, siis kasutame halleluuja-antifoone. Lõpetame kümnenda õppeaasta piduliku vesperiga Kolmainu püha nädala neljapäeval, 16. juunil Kaarli kirikus, kell 18.00. Taas on kasutusel uued, kuuenda päeva psalmid, aga seekord tava-antifoonidega, mis on kasutamiseks ülejäänud kirikuaasta jooksul. Peale 16. juuni pidulikku vesperit, on Kaarli kirikus kaetud kohvilaud.

Pühalaulu Kool kutsub kõiki kirikulaulu sõpru saama osa emakeelse kirikulaulu uuenemise rõõmust. Olete südamest teretulnud meie kolmele vesprile!

Küsi lisa eerik.joks@eamt.ee

EJ

Emakeelepäeval emakeelsest kirikulaulust – teras ja hõbe

Eestikeelne kirikulaul on samaaegselt õnnetu ja õnnelik – üks näopool naerab, teine nutab. Meie muusikakultuur, sealhulgas kirikulaul, on sündinud ja kujunenud nelja võimsa keelemuusika tugevalt domineerivas mõjuväljas: ladina, slaavi, germaani ja angloameerika keelemuusika. Kokku moodustavad nad ühise nimetaja – indogermaani keelemuusika. Kõik neli on tulnud erinevatel ajastutel meie läänemeresoome keeleruumi väga tugevate värvidena, nii et eesti „hõbevalgel“, sellel õrnal „kuukiirel, mis lõikab läbi öö“, ei ole olnud reaalseid šansse ilmsiks tulla. Selle tagajärjel peamegi sageli laulma ladina, saksa, slaavi ja angloameerika kirikulaulu eestikeelsete sõnadega, selle asemel, et laulda sama laulu eesti keeles – laulda Eesti kirikulaulu.

Eesti keel on ennast üsnagi reljeefselt ja kaunilt ilmutanud muusikalises esteetikas – alustades Karl August Hermannist ja Miina Härmast, kuni Heino Elleri, Eduard Tubina ja Veljo Tormiseni välja. Nimetatud esteetika avaldub aga valdavalt sellesama, indogermaani muusikakultuuri kontekstis. Oma prosoodilises imepärasuses jääb eesti keel aga paraku enamasti muusika hõlma alla. Eesti keelel on olemas oma, täiesti unikaalne, erakordne ja indogermaani keelemuusikast põhimõtteliselt erinev keelemuusika, mille ilmsiks saamiseks on vaja lasta lahti paljustki, mida indogermaani keelemuusika on meile sajanditega ette kirjutanud.

Meie emakeel on aga õnnelik sellepärast, et tal on veel miljon rääkijat, kes igapäevases kõnes meie keelemuusikat akustiliselt tõeks elavad. Samuti teeb meie emakeele õnnelikuks tema harukordne keelemuusika ise. Koos soome keelega oleme haruldased õied indogermaani keelemetsas. Meie keele filigraanne kõlamuster, mis on konstruktiivselt tugev nagu teras aga välimuselt habras nagu hõbe, on nii kütkestav, et need, kel on olnud silma, et seda näha; kõrva, et seda kuulda ja avatud meelt, et seda vastu võtta, ei laula enam kunagi eesti keeles endist moodi.

Kuidas siis tuua eesti keelemuusika emakeelsesse kirikulaulu ja ka muusse vokaalrepertuaari? Arvestades kiriku rolli pidevat ahenemist ja kirikukultuuri järsku muutumist, samuti leiget akadeemilist huvi, pole loota ei lihtsatele ega ka kiiretele suurt populaarsust toovatele lahendustele. Parim, mis praegu saab teha, on rõhuda süvatasandilt kasvavale kvaliteedile igas emakeelse kirikulaulu aspektis – vaimulikus elus, teksti- ja heliloomes, teaduses, interpretatsioonis ja pedagoogikas. Nii saab sündida keele luuüdist tõukuv kvalitatiivne kirikulaulu uuendus. Saavutatud tulemused peab fikseerima kirjalikult ning samuti audiovisuaalselt – teadmus tuleb varjule viia.

Selles töös saab igaüks oma abikäe ulatada. (1) Oluline on eesti keelemuusikale tugineva kirikulaulu õppimine ja praktiseerimine. Selleks tule Pühalaulu Kooli ja/või korralda oma koguduses, praostkonnas või laulukooris sellealaseid koolitusi ja õppepäevi. Kasuta priilt Kirikulaulu Kooli raamatukogu https://goo.gl/maps/WxgKv3aKTPykLsbj6Suur hulk materjale on kataloogis http://psalmus.eu/…/Mitmesugused%20kirikulauluga…/

(2) Väga oleks vaja teie annetusi. Me oleme näinud, kui lahked on eesti annetajad hädasoleva ukraina rahva toetuseks. Emakeelne kirikulaul on samuti hääbumisohus. Kas saame omalt poolt midagi teha, et teda oleks võimalik kvalitatiivselt uuele elule turgutada?Palun anneta emakeelse kirikulaulu toetuseks:

MTÜ Liturgilise muusika ühing ScandicusEE651010220005319016 SEB PankPalun lisage oma isikukood tulumaksu tagastamiseks.

Elagu eesti emakeel – teras ja hõbe!

EJ