Pühalaulu koolil on 13. detsembril 10. sünnipäev

Kallid kaimud lähedal ja kaugel,

Täna on Pühalaulu kooli 10. sünnipäev. Just 13. detsembril 2012 kogunesime esmakordselt Kaarli kiriku keldris, et alustada ühist teed emakeelsesse kirikulaulu süvenemisel. See on olnud erakordne dekaad, mis on avanud eestikeelses kirikulaulus sellised uksi, mille olemasolust ma isegi ei osanud unistada. Ma tänan kõiki, umbkaudu sadat inimest, kes on kümne aasta jooksul Pühalaulu kooli töös osalenud. Ilma teieta ei oleks olnud sündinud resultaadid, mida me tänasel päeval võime loetleda ja ei pea mitte häbenema. Tänan eraldi kõiki kantoreid, kes on väsimatult aidanud iganädalasi jumalateenistusi läbi viia. Tänan neid, kes on kandnud pühalaulu ideed edasi teistesse Eestimaa kogudustesse ja paikadesse. Tänan neid, kes on kaasa aidanud töö korraldamisel, eriti Tiina Karinit, kes ei ole väsinud Pühalaulu kooli kõigekülgselt toetamast.

Kui püüda võtta kokku Pühalaulu kooli kümne aasta saavutused, siis neid võiks jagada nelja kategooriasse:

  1. vaimulik kategooria
  2. teaduslik kategooria
  3.  loominguline kategooria
  4. pedagoogiline kategooria

I

Vaimulikus kategoorias saavutatu on minu arvates kõige muu aluseks. Pühalaulu kooli tegevus on Eesti luterlikus praktikas ellu äratanud iidse kirikliku traditsiooni, mille kohaselt peetakse jumalateenistusi ainult lauldes ja laulutekstid on põhimahus Pühakirja tekstid või siis selle teksti ümbersõnastused. Pühalaulu kool on valdavalt tegutsenud tunnipalvuste areaalis; meie teenistustel ei ole formaalset juhtivat liturgi ega dirigenti. Lauldud jumalateenistus kuulatatakse tervikuks. Kõik osalevad aktiivselt läbi kogu teenistuse. Kõik on kaasatud ja kõikide roll on kaalukas. Selle tagajärjel on jumalateenitus nagu “Jeesuse särk”, mis on “kootud ühes tükis ülevalt alla”. Meie kõik oleme lõimed selles särgis. Sellises keskkonnas sünnib täiesti erilaadne vaimne õhkkond, mis inspireerib pühalaulu aina paremini ja sügavamalt tundma õppima. Möödunud dekaadist jääb igavkulisse mällu enam kui 300 Kaarli kirikus ja mujal Eestis peetud Vesprit. Annaks Jumal sellele lahket lisa!

II

Teaduslikus kategoorias võib julgelt öelda, et kui emakeelne kirikulal oli eesti muusikateaduses pigem juhuslikku laadi külaline, siis nüüd on ta selles diskursuses teiste tuntumate uurimisvaldkondade kõrval hästi esindatud. Pisut enam, kui kümne aastaga on ilmunud mitmeid kirikulaulualaseid uurimusi, millest kolm mahukat tööd on ilmunud Eesti muusikateaduse tippajakirjas Res musica. Sellele lisandub mahukas loetelu populaarteaduslikke kirjutisi. Kõikide kirjatööde terviklik loetelu on leitav Eesti Teadusinfosüsteemi veebikodust. Seega võib öelda, et kümne aastaga on Emand Kirikulaul ennast sisse kirjutanud eesti muusikateaduse hoone kõrgematele korrustele. Loodame, et nii jääb. Järgmisel korral saab teaduskirjanduses kirikulaulust lugeda Eesti-uuringute Tippkeskuse kogumikus, milles on muuhulgas Dr Marju Raju ja minu ühine artikkel „The Estonian language and music in the center of interest of cognitive sciences of music“. Selles artiklis on ühe osaliseks ka eesti kirikulaul, kes on kognitiivse muusikateaduse tulipunktis koos teiste uurimisteemadega.


III

Loomingulises kategoorias on kindlasti olulisim saavutus sektsioonraamat „Eesti laulupsalter“, milles sisaldub suurim hulk uut eestikeelset kirikulaulu, mis on iial ühes raamatus publitseeritud. Raamatu “Eesti laulupsalter“ võiks paigutada mistahes neljast kategooriast, sest selles realiseerub praktikas kõige olulisem osa Pühalaulu kooli tegevusest võrsunud kirikulaulu-alase teadustöö saavutustest. Samuti on Pühalaulu koolis peetud kümneid ja kümneid jumalateenistusi seda raamatut kasutades. Väheoluline ei ole ka selle raamatu roll emakeelse kirikulaulu õpetamisel. Kõige olulisemaks pean seda raamatut aga just uue emakeelse proosarütmilise kirikulaulu pärast. Sellel mahukale kogumikule lisanduvad veel mitmed väljaanded, nt „Keskpäevapalvus ehk sext“ ja „Maarjamaa õhtupalvused“ (prooviväljaanne).

IV

Pedagoogilises kategoorias tuleb esile tõsta nii ilmunud, kui ka koostamisel olevaid kirjalikke materjale. Oluliseks saavutuseks oli buklett „Neli esimest sammu emakeelses pühalaulus“ (Superare signum 2018). Kõik kirjutised on leitavad ja priilt kasutatavad Kirikulaulu kooli raamatukogust. Praegu on koostamisel kaks mahukat kirjutist „Emakeelse kirikulaulu raamat“, mis ilmub aastal 2030 ja „Hümnoloogia õpik“, mille ilmumisaeg ei ole veel teada. Möödunud aastate jooksul on sündinud seeria videoõppematerjale sarjas „Kirikulaulu kool“, mis on priilt leitavad YouTube keskkonnast. Samuti tasub rõõmustada selle üle, et kirikulaulu on taas võimalik õppida Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Seda küll mitte erialana, vaid erinevate valikainete raames. Loodan, et ainetele ja võimalustele tuleb peagi lisa.

***

Selline on olnud meie kümme aastat pühalauluga. Meie töö läheb aga edasi. Praegu kogume annetusi raamatu „Eesti laulupsalter“ dünaamilise digilahenduse valmistamiseks. See on üsnagi kulukas projekt – ainuüksi programmeerimisele kulub 25 000.- eurot. Ma olen taotlemas toetust erinevatest fondidest, aga meil on vaja välja panna ka omaosalus 2500.- eurot. See ongi Pühalaulu kooli eesmärk – koguda see summa omale sünnipäevakingiks.

Palun annetage lahkelt.

Meie pangaarve:

Liturgilise muusika ühing Scandicus

EE651010220005319016 SEB Pank

Seletusse palun märkida „digipsalter“ ja oma isikukood tulumaksutagastuse jaoks.

Tänan kõiki annetajaid!

Selle projekti tagajärjel jõuab lauldav emakeelne psalter kõikide arvutitesse ja nutiseadmetesse. „Eesti digipsalter“ teeb võimalikuks valida sobiva psalmi ja eelistatud psalmitooni, kusjuures digipsalter märgistab teksti laulmiseks nõnda, et sellest laulmine on jõukohane igale huvilisele. Samuti pakub digipsalter välja sobivad antifoonid või responsooriumid, mida kasutada. Hilisemas lahenduses on kavas lisada ka õppesalvestised, et teha pühalaulu õppimine võimalikult paljudele jõukohaseks.

Palju õnne sünnipäevaks Pühalaulu kool! Pikka iga ja uusi saavutusi!

EJ

Kolmeosaline videoloeng õhtupalvusest ehk vesprist 16. juuni 2022 palvuse salvestise näitel

Kallid kaimud igas ilmakaares,

Mul on rõõm raporteerida, et üle mõne aja on valminud uus Kirikulaulu kooli osa. Videoloengute sarja XII osa käsitleb õhtupalvust ehk vesperit Pühalaulu kooli 10. õppeaasta piduliku vespri 16.06.2022 salvestise alusel. Loengul on kolm osa ja need asuvad YouTube keskkonnas.

I osa

II osa

III osa

Kirikulaulu kooli kõik osad on varustatud sisukordadega, mis asuvad video kirjelduses ja mille abil saab hõlpsasti leida vaatajat huvitava koha videos.

Kirikulaulu kooli kõik osad on leitavad https://www.youtube.com/watch?v=S22ZjuA1FPQ&list=PLchu3mmP3WVd2k89LYEe0KzNqgTAQAMPJ

Videod on samuti leitavad ja allalaetavad Kirikulaulu kooli raamatukogust http://psalmus.eu/kirikulaulu%20kool/

Olen meeleldi valmis vastama küsimustele ja samuti ootan konstruktiivset kriitikat.

Olge ikka rõõmsad ja laulge Issandale UUS LAUL!

EJ

eerik.joks@eamt.ee

www.psalmus.eu

Pühalaulu Kool alustab XI õppeaastat 15. septembril, 17.00, Kaarli kiriku keldris

Kallid kaimud lähedal ja kaugel,

Ülevoolava rõõmuga teatan, et Pühalaulu Kool alustab taas 15. septembril ja kutsub kõiki kirikulaulu õppima.

Ajakava on selline:

17.00 Kogunemine Kaarli kiriku keldris. (Sissepääs Vabaduse väljaku poolt.)

17.30 Pühalaulu Kool Kaarli kiriku keldris.

19.00 Vesper kirikus. Kirikukalendri kohaselt peame õhtuteenistust XIV nelipühajärgse pühapäeva tekstide järgi. Kasutame raamatut “Maarjamaa õhtupalvused”. Selle postituse piltidel on salmike ja Maarja kiituslaul. Kes soovib tulla ainult Vesprile, palun kohal olla 18.50 käärkambri ukse juures.

20.00 Koosviibimine keldris.

Kes veel kahtleb, kas tulla, palun kuulata Raadio 7 või Pereraadio eetrist 14. septembril 22.00 saadet “Mõttekoda”, milles on juttu pühalaulust ja Pühalaulu koolist. Samuti kuuleb salvestisi 16, juuni Vesprilt.

Sissejuhatuseks õppeaastale soovitan lugeda “Apoloogia emakeelepärasele psalmilaulule ja raamatule “Eesti laulupsalter””. (kliki pealkirjal) Samuti võib lugeda artiklit “Kümme aastat emakeelse kirikulaulu süvahoovustes”. (kliki pealkirjal)


Loe lisa www.psalmus.eu

Küsi lisa eerik.joks@eamt.ee

Rõõmsa kohtumiseni

EJ

Pühalaulu kool alustab 15. septembril


Kallid kaimud ,

Mul on rõõm teatada, et Pühalaulu kooli 11. õppeaasta alustamisest 15. septembril, kell 17.30 Kaarli kiriku keldris. Tulge kohale ja võtke sõbrad ka kaasa!

Ühtlasi kasutan võimalust, et jagada värskelt publitseeritud teksti
“Kümme aastat emakeelse kirikulaulu süvahoovustes”. Pühalaulu kool lõpetas 16. juunil Kaarli kirikus kümnendat õppeaastat. Kirjutasin selleks puhuks ettekande, aga materjali sai oluliselt rohkem, kui ajaraamid võimaldasid ette kanda. Seepärast on mul eriti hea meel, et suve jooksul toimetatud ja pisut täiendatud tekst sai Kirik ja Teoloogia poolt tervikuna avaldatud. Ettekanne on leitav SIIT.

Rõõmsate taaskohtumisteni!

EJ

“Eine murul 2022” kava

Kallid kaimud,

Meie plaan 9. juuliks on selline:

10.00 Koguneme Nägina talus.

10.30 Sõidame autodega Muuksi linnamäele ja teeme seal jalgsimatka.

12.00 Peame vabas õhus keskpäevapalvuse.

12.15 Kui ilm soosib, siis läheme suplema Kolga-Aablasse.

14.00 Supp Nägina talus.

15.00 Pisut pühalaulu – valmistume õhtuseks vesperiks.

16.30 Lesimine murul.

17.30 Sõit Leesile

18.00 Vesper Leesi kirikus.

Peale vesperit läheme taas Näginale, grillime ja tšillime.

Supp on minu poolt. Oleks kena kui annaksite teada oma osalemisest. Siis saan õige suurusega paja valida. Grillikraami võiks kaasa võtta.

EJ

“Eine murul 2022” toimub Nägina talus, 9. juulil 2022

Pühalaulu sõbrad kogunevad kombekohasele suvisele ettevõtmisele “Eine murul” 9. juulil 2022. Sellel aastal on taas plaanis jalgrattamatk. Kombekohased murueine elemendid on loomulikul ka paigas, supi söömine Nägina talus, vesper Leesi kirikus ja rohkelt rõõmu Eestimaa suvest ja üksteise osadusest.

Alustame kell 10.00. Kohtumispaik ja jalgrattamatka detailid selguvad juuli alguseks. Vespri algus Leesil on 18.00. Pärast seda jätkub koosviibimine Nägina talus.

Kes soovib, võib tulla päeva varem ja/või minna päeva hiljem. Ööbimiseks oleks vaja kaasa võtta oma telk.

Küsi lisa eerik.joks@eamt.ee

EJ

Pühalaulu Kool lõpetab 16. juunil kell 17.30, Kaarli kirikus kümnendat õppeaastat

Kallid sõbrad,

Juba järgmisel nädalal saab läbi Pühalaulu Kooli 10. õppeaasta. See on olnud imeline dekaad, mille olulisimaks märksõnaks on olnud pühendumine eestikeelsele kirikulaulule. Kümme hooaega järjest on igal neljapäeval (väljaarvatud suvevaheaeg) keskendutud ühele eesmärgile – õppida tundma eesti keele prosoodiast tõukuvat kirikulaulu ehk laulda eesti kirikulaulu, mitte aga saksa ja ladina kirikulaulu eestikeelsete sõnadega. Igal neljapäeval oleme pidanud tunniajase lauldud jumalateenistuse, millel kasutatud Uus Laul on järkjärgult rikastanud emakeelse kirikulaulu repertuaari. Oleme laulnud Issandale Uut Laulu, mis kannab meie ainulaadse emakeele DNAd. See on olnud ülev aeg.

Pühalaulu Kooli kümne aasta saavutusi tutvustan oma ettekandes ja peale seda saavad kohalolijad osa lauldud vesperist. Meile on see kohtumine eriline, sest esimest korda on kasutatavates raamatutes „Maarjamaa õhtupalvused“ kogu nädala vespri psalmid. See tähendab kolmekümmend viite psalmi koos seitsmekümne antifooniga – iga psalmi kohta on halleluuja antifoon ülestõusmisajaks ja tava-antifoon ülejäänud kirikuaastaks. Kuna neljapäev on ka Kristuse Pühima Ihu ja Vere Püha, siis laulame litaaniat „Kristuse Vere litaania“.

Kava on selline:

17.30 Eerik Jõksi ettekanne “Kümme aastat emakeelse kirikulaulu süvahoovustes”

18.00 Pidulik Vesper

18.50 (ca) Mõned tervitussõnavõtud

19.10 (ca) Kohvilaud kirikus

Kasutame selle õppeaasta jooksul sündinud VI päeva ehk reede vespri psalme ja tuliuut Kolmainupüha koraali „Suur on Sinu saladus“. See koraal on pühendatud kõikidele neile, kes on kümne aasta jooksul andnud oma panuse Pühalaulu Kooli töösse ja selle kaudu edendanud emakeelset kirikulaulu.

Tere tulemast kõigile!!

EJ

Jüri kirikus oli tore!

Eile oli imeline kogemus. Pühalaulu Kool oli külas Jüri kogudusel. Pidasime Jüri kirikus pühalauluga vespri. Vesprile oli tulnud umbes 20 inimest ja koguduse psalmilaul kõlas võimsalt. See oli VÄGA värskendav ja julgustav – psalmilaul, nii nagu Pühalaulu Kool seda 10 aastat on juurutanud ja viljelenud on keelepärane, loomulik ja kergesti haaratav. Minek emakeele süvatasandile on ennast ära tasunud. Olen saanud kinnitust ammusele tõdemusele, et eestikeelne psalmilaul vajab emakeelepõhist lähenemist. Ladina psalmoodia eestikeelsete sõnadega imiteerimine on kunstiliselt kaunis ja muusikaliselt nauditav, aga ei suuda konkureerida elava emakeele spontaanse realiseerumisega jumalateenistuslikus kontekstis.

Pärast vesprit olime koos koguduse majas ja rääksime kirikulaulust ning maast ja ilmast. Proovisime spontaanselt laulda koraali “Jumal, mu süda igatseb Sind”, kasutades jutustavat ehk narratiivset koraalilaulu stiili. Jälle oli tulemus julgustav. Eestikeelsete sõnadega ameerika metodistide laulu asemel hakkas kõlama eestikeelne kirikulaul. See juhtus ilma noodimaterjalita, spontaanselt emakeele kõlale ja teksti narratiivile keskendudes. Tulemuseks oli “Uus Laul”, mille poole me kirikumuusikutena nii väga püüdleme. Panen oma postituse juurde ka noodid – kes ei usu, proovige järgi. Esimene on eestikeelsele tekstile sobivaks kohendatud meetriline noodipilt ja teine 100% narratiivseks koraalilauluks mõeldud noot.

Üks on selge – nii proosatekstilises kirikulaulus (pühalaulus), kui ka koraalis on emakeelest lähtudes ja koguduselaulu võimalusi arvestades võimalik saavutada midagi kvalitatiivselt täiesti uut.

Suur tänu Jüri kogudusele ja õp Ülo Liivamägile kutsumast, suur tänu Reet Kukebalile Pühalaulu Koolist ettevõtmist organiseerimast, suur tänu koguduserahvale sooja ning sõbraliku vastuvõtu eest. Jumal õnnistagu teid!Kahe nädala pärast, 16. juunil lõpetab Pühalaulu Kool kümnendat õppeaastat. Kava on selline:17.30 Eerik Jõksi ettekanne “Kümme aastat emakeelse kirikulaulu süvahoovustes”18.00 Pidulik Vesper18.50 (ca) Mõned tervitussõnavõtud19.10 (ca) Kohvilaud kirikus

Kasutame selle õppeaasta jooksul sündinud VI päeva ehk reede vespri psalme ja tuliuut (eile valminud) uut Kolmainupüha koraali „Suur on Sinu saladus“, mis on pühendatud kõigile, kes on 10 aasta jooksul Pühalaulu Kooli töösse midagi panustanud.


Tere tulemast kõigile!!

EJ

Pühalaulu Kooli 10. õppeaasta lõpp tuleb põnev!

Pühalaulu Kool on lõpetamas kümnendat õppeaastat. Kümne aasta jooksul oleme andnud endast parima, et anda emakeelsele kirikulaulule uut hoogu. Selle aja jooksul on edenenud meie laulupraktika, aga ka eestikeelse kirikulaulu kirjavara. Aastal 2020 ilmus sektsioonraamat „Eesti Laulupsalter“, mis on unikaalne publikatsioon mitte ainult Eesti, vaid kogu maailma kirikulaulu kogemuses. Meie kümnenda õppeaasta tähistamiseks saavad valmis õhtupalvuse ehk vespri psalmid kogu nädalaks. Iga nädalapäeva jaoks on viis psalmi ja iga psalmi jaoks on kaks antifooni: halleluuja-antifoon ülestõusmisajaks ja antifoon ülejäänud kirikuaastaks.

Pühalaulu Kool on kümne aasta jooksul pidanud igal neljapäeval Kaarli kirikus õhtupalvuse. Tegu on vesperiga, mis toimub läbinisti lauldes ja millest võtavad aktiivselt osa kõik palvusel viibijad. Õppeaasta lõpul läheme vesperit pidama ka teistesse kirikutesse. Tallinna Toomkirikus oleme 26. mail, kell 19.00 ja Jüri kirikus 2. juunil, kell 18.00. Jüri kiriku vesprile järgneb loen, millel Eerik Jõks räägib kirikulaulust ja eestikeelse kirikulaulu süvatasandil uuendamise vajadusest.

Neil kahel vesperil kasutame esmakordselt nädala kuuenda päeva ehk reede psalme. Kuna oleme ülestõusmisajas, siis kasutame halleluuja-antifoone. Lõpetame kümnenda õppeaasta piduliku vesperiga Kolmainu püha nädala neljapäeval, 16. juunil Kaarli kirikus, kell 18.00. Taas on kasutusel uued, kuuenda päeva psalmid, aga seekord tava-antifoonidega, mis on kasutamiseks ülejäänud kirikuaasta jooksul. Peale 16. juuni pidulikku vesperit, on Kaarli kirikus kaetud kohvilaud.

Pühalaulu Kool kutsub kõiki kirikulaulu sõpru saama osa emakeelse kirikulaulu uuenemise rõõmust. Olete südamest teretulnud meie kolmele vesprile!

Küsi lisa eerik.joks@eamt.ee

EJ