Kolmeosaline videoloeng õhtupalvusest ehk vesprist 16. juuni 2022 palvuse salvestise näitel

Kallid kaimud igas ilmakaares,

Mul on rõõm raporteerida, et üle mõne aja on valminud uus Kirikulaulu kooli osa. Videoloengute sarja XII osa käsitleb õhtupalvust ehk vesperit Pühalaulu kooli 10. õppeaasta piduliku vespri 16.06.2022 salvestise alusel. Loengul on kolm osa ja need asuvad YouTube keskkonnas.

I osa

II osa

III osa

Kirikulaulu kooli kõik osad on varustatud sisukordadega, mis asuvad video kirjelduses ja mille abil saab hõlpsasti leida vaatajat huvitava koha videos.

Kirikulaulu kooli kõik osad on leitavad https://www.youtube.com/watch?v=S22ZjuA1FPQ&list=PLchu3mmP3WVd2k89LYEe0KzNqgTAQAMPJ

Videod on samuti leitavad ja allalaetavad Kirikulaulu kooli raamatukogust http://psalmus.eu/kirikulaulu%20kool/

Olen meeleldi valmis vastama küsimustele ja samuti ootan konstruktiivset kriitikat.

Olge ikka rõõmsad ja laulge Issandale UUS LAUL!

EJ

eerik.joks@eamt.ee

www.psalmus.eu