Pühalaulu Kool kutsub 7. septembril kell 17.30 Kaarli keldrisse

Pühalaulu Kool alustab 7. septembril XII õppeaastat ja kutsub kõiki panustama emakeelse kirikulaulu jätkusuutlikku kulgemisse. Pühalaulu Kool koguneb neljapäeviti Tallinna Kaarli kiriku keldris. Kell 17.30–18.50 õpime uusi psalme ja valmistume õhtuseks jumalateenistuseks. Kell 19.00 alustame muusikalise õhtupalvuse ehk vesperiga, mis kestab orienteeruvalt ühe tunni. Tere tulemast nii vanadele olijatele, kui uutele tulijatele. Pühalaulu Koolis ei […]

“Eine murul 2023”

Kallid kaimud lähedal ja kaugel, Homme, laupäeval, 15. juulil on Pühalaulu Kooli kombekohane suvine oleng „Eine murul“, mis päädib vespri ehk muusikalise õhtupalvusega Leesi kirikus, kell 18.00. Vesprit peame VI nelipühajärgse pühapäeva propriumi järgi. Eesti keelemuusikast tõukuv kirikulaul on minu kogemuses saavutanud taas uue kvaliteedi.  Kuigi tegu on meloodiliselt küllaltki lihtsakoelise vokaalmuusikaga, üllatab see aines […]

Pühalaulu Kooli XI õppeaasta lõpusirge

Kallid kaimud, XI õppeaasta hakkab jõudma lõpule. Suur tänu kõikidele osalistele – meil on olnud ilus ja tulemusterohke hooaeg. Lõpusirgel on veel ootamas mitmed ettevõtmised, millest ma allpool teada annan. 11. mai – Pühalaulu Kool nagu ikka. Vesper kirikus võib alata pisut hiljem, sest naiskoor teeb proovi. 18. mai – Taevaminemispüha. Pühalaulu Kooli ei toimu. […]

Pühalaulu koolil on 13. detsembril 10. sünnipäev

Kallid kaimud lähedal ja kaugel, Täna on Pühalaulu kooli 10. sünnipäev. Just 13. detsembril 2012 kogunesime esmakordselt Kaarli kiriku keldris, et alustada ühist teed emakeelsesse kirikulaulu süvenemisel. See on olnud erakordne dekaad, mis on avanud eestikeelses kirikulaulus sellised uksi, mille olemasolust ma isegi ei osanud unistada. Ma tänan kõiki, umbkaudu sadat inimest, kes on kümne […]

Kolmeosaline videoloeng õhtupalvusest ehk vesprist 16. juuni 2022 palvuse salvestise näitel

Kallid kaimud igas ilmakaares, Mul on rõõm raporteerida, et üle mõne aja on valminud uus Kirikulaulu kooli osa. Videoloengute sarja XII osa käsitleb õhtupalvust ehk vesperit Pühalaulu kooli 10. õppeaasta piduliku vespri 16.06.2022 salvestise alusel. Loengul on kolm osa ja need asuvad YouTube keskkonnas. I osa II osa III osa Kirikulaulu kooli kõik osad on […]

Pühalaulu Kool alustab XI õppeaastat 15. septembril, 17.00, Kaarli kiriku keldris

Kallid kaimud lähedal ja kaugel, Ülevoolava rõõmuga teatan, et Pühalaulu Kool alustab taas 15. septembril ja kutsub kõiki kirikulaulu õppima. Ajakava on selline: 17.00 Kogunemine Kaarli kiriku keldris. (Sissepääs Vabaduse väljaku poolt.) 17.30 Pühalaulu Kool Kaarli kiriku keldris. 19.00 Vesper kirikus. Kirikukalendri kohaselt peame õhtuteenistust XIV nelipühajärgse pühapäeva tekstide järgi. Kasutame raamatut “Maarjamaa õhtupalvused”. Selle […]

Pühalaulu kool alustab 15. septembril

Kallid kaimud , Mul on rõõm teatada, et Pühalaulu kooli 11. õppeaasta alustamisest 15. septembril, kell 17.30 Kaarli kiriku keldris. Tulge kohale ja võtke sõbrad ka kaasa! Ühtlasi kasutan võimalust, et jagada värskelt publitseeritud teksti “Kümme aastat emakeelse kirikulaulu süvahoovustes”. Pühalaulu kool lõpetas 16. juunil Kaarli kirikus kümnendat õppeaastat. Kirjutasin selleks puhuks ettekande, aga materjali […]

“Eine murul 2022” kava

Kallid kaimud, Meie plaan 9. juuliks on selline: 10.00 Koguneme Nägina talus. 10.30 Sõidame autodega Muuksi linnamäele ja teeme seal jalgsimatka. 12.00 Peame vabas õhus keskpäevapalvuse. 12.15 Kui ilm soosib, siis läheme suplema Kolga-Aablasse. 14.00 Supp Nägina talus. 15.00 Pisut pühalaulu – valmistume õhtuseks vesperiks. 16.30 Lesimine murul. 17.30 Sõit Leesile 18.00 Vesper Leesi kirikus. […]

“Eine murul 2022” toimub Nägina talus, 9. juulil 2022

Pühalaulu sõbrad kogunevad kombekohasele suvisele ettevõtmisele “Eine murul” 9. juulil 2022. Sellel aastal on taas plaanis jalgrattamatk. Kombekohased murueine elemendid on loomulikul ka paigas, supi söömine Nägina talus, vesper Leesi kirikus ja rohkelt rõõmu Eestimaa suvest ja üksteise osadusest. Alustame kell 10.00. Kohtumispaik ja jalgrattamatka detailid selguvad juuli alguseks. Vespri algus Leesil on 18.00. Pärast […]

Pühalaulu Kool lõpetab 16. juunil kell 17.30, Kaarli kirikus kümnendat õppeaastat

Kallid sõbrad, Juba järgmisel nädalal saab läbi Pühalaulu Kooli 10. õppeaasta. See on olnud imeline dekaad, mille olulisimaks märksõnaks on olnud pühendumine eestikeelsele kirikulaulule. Kümme hooaega järjest on igal neljapäeval (väljaarvatud suvevaheaeg) keskendutud ühele eesmärgile – õppida tundma eesti keele prosoodiast tõukuvat kirikulaulu ehk laulda eesti kirikulaulu, mitte aga saksa ja ladina kirikulaulu eestikeelsete sõnadega. […]