Palun toetage Eesti Laulupsaltri valmimist

Kallis sõber,

Pühalaulu Kool vajab Sinu annetust unikaalse ja monumentaalse raamatu “Eesti Laulupsalter” koostamiseks, katsetamiseks ja publitseerimiseks. “Eesti Laulupsalter” on nutikas leiutis, mis aitab jõukohasel viisil süveneda meie kultuuriruumi tüviteksti, emakeelsesse Pühakirja, tõlkides selle muusika keelde.

Sinu toetus muudetakse rõõmuks, mida jagatakse kõikidele soovijatele tasuta. Selle abil saab toimuma uue muusika komponeerimine, selle laulmine ja levitamine. Samuti toetad Sa kirikulaulu traditsiooni uurimist ja iidsete vaimuväärtuste taaselustamist. Tänaseks on koostamise protsess toimunud juba kuus aastat ja kui soovime, et nelja aasta pärast saaks töö valmis, on hädasti vaja täiendavaid rahalisi vahendeid.

Et töö saaks tõhusamalt edeneda, söandame paluda Sinult püsikorraldust, mis võiks olla näiteks 10.- eurot kuus. Kui see aga tundub Sulle liialdusena, siis 5. – eurot kuus.

“Eesti Laulupsaltri” koostaja Eerik Jõks on värskelt valmis saanud koraaliteksti “Tuli taevast – Püha Vaim” (vt allpool). See tekst on pühendatud kõikidele neile, kes teevad 2017. aastal Pühalaulu Kooli tegevuse toetuseks panga püsikorralduse.

Kui Sa tahad toetada eestikeelse kirikulaulu arengut siis palun tee meile seda au ja hakka meie püsitoetajaks! Sa osaled selle kaudu milleski ainulaadses ja kordumatus.

Meie pangaarve: Liturgilise muusika ühing Scandicus EE651010220005319016 SEB Pank

 

Vaata ja kuula lisa: www.psalmus.eu

Küsi lisa: eerik@ekn.ee

 

Tuli taevast – Püha Vaim

Viis “Tänu olgu Jumalal” (KLPR 12); tekst: Eerik Jõks

 

1. Tuli taevast – Püha Vaim laotus inimestele;

Vaimust võrsus usu taim – sündis Kirik ilmale.

 

2. Sellest päevast Kirikut sama Vaim on juhtinud –

olnud tagatiseks Tõel, mida Sõna rääkinud.

 

3. Siis kui Jeesus kõndis veel, maa peal inimesena,

saatis välja saadikuid väe ja meelevallaga;

 

4. sauata ja paunata, leivata ja rahata;

ainult ühe särgiga see eest püha voliga:

 

5. „Tehke terveks vigaseid, tehke vabaks vaevatuid;

kuulutage kuuljaile Taevariigi imeteid.“

 

6. Ja apostlid ustavad läksid nagu üteldud –

tegid terveks vigaseid, tegid vabaks vaevatuid.

 

7. Kuulutasid kuuljaile Taevariigi imeteid;

juhatasid tahtjaile suunda pääsemisele.

 

8. Siis kui Jeesus taevasse tõusis Isa kõrvale,

maa peal aina jätkusid tunnustähed rahvale.

 

9. Sest Filippus, püha mees, tegi tööd Samaariamaal –

Kristust kuulutas, ja veel – hädalisi tervendas.

 

10. Läksid valju kisaga välja vaimud rüvedad;

liikuma said halvatud, kõndima said jalutud.

 

11. Nõnda kui Samaariamaal, nii ka siin, me Maarjamaal

Vaim on ikka voogamas, tervendamas, juhtimas.

 

12. Võtkem vastu Püha Vaim – Aitaja ning Trööstija;

kasvagu me usutaim Vaimuvilju maitsema.

 

13. Jeesus on üks Isaga ja on üks ka Vaimuga,

nagu oli alguses nõnda jääb ka igavest.

 

14. Sestap Isa täname, Poega kõrgeks kiidame,

Püha Vaimu austame, Kolmainul au anname!

 

15. Aamen, halleluuja! Aamen, halleluuja!

Halleluuja, aamen! Halleluuja, aamen!