Raamatu “Eesti laulupsalter” tellimine

Valminud on raamat “Eesti laulupsalter”, mille koostas Eerik Jõks ja mille kirjastaja on Eesti Kirikute Nõukogu. „Eesti laulupsalter” on kantorite ja koorilauljate töövahend. Sellel on kaks suuremat eesmärki: (1) erinevate ettevõtmiste ja koosviibimiste sisustamine eestikeelse proosatekstilise kirikulaulu ehk eesti pühalauluga ja (2) eestikeelse pühalaulu edasise kosuva kulgemise soodustamine. Laulupsaltrist annab kõige paremini aimu tutvustav video, mis valmistati 5. prooviväljaande tutvustamiseks ja miile võib leida https://www.youtube.com/watch?v=_vnlXCiyqW8

“Eesti laulupsalter” on nn “raamat nõudmisel”. Seda trükitakse vastavalt nõudlusele. Raamatut hinnaga 35.- eurot saab tellida aadressil eerik@ekn.ee

Eerik Jõks