Videoõppematerjali „Kirikulaulu kool“ esimene osa on saadaval

Kallid kaimud,

Olen alustanud uue ettevõtmisega, mille nimi on „Kirikulaulu kool“. Esimene video, mis tutvustab kirikulaulu esimeseks advendiks on valminud ja on leitav. Aluseks on võetud EELK Jumalateenistuste Käsiraamatu tekstid. Kirjalik materjal on allalaetav Kirikulaulu kooli raamatukogust, mis asub SIIN.

Palun lahkelt kasutada, levitada ja kommenteerida.

Armu ja rahu

Eerik Jõks

Raamatu “Eesti laulupsalter” tellimine

Valminud on raamat “Eesti laulupsalter”, mille koostas Eerik Jõks ja mille kirjastaja on Eesti Kirikute Nõukogu. „Eesti laulupsalter” on kantorite ja koorilauljate töövahend. Sellel on kaks suuremat eesmärki: (1) erinevate ettevõtmiste ja koosviibimiste sisustamine eestikeelse proosatekstilise kirikulaulu ehk eesti pühalauluga ja (2) eestikeelse pühalaulu edasise kosuva kulgemise soodustamine. Laulupsaltrist annab kõige paremini aimu tutvustav video, mis valmistati 5. prooviväljaande tutvustamiseks ja miile võib leida https://www.youtube.com/watch?v=_vnlXCiyqW8

“Eesti laulupsalter” on nn “raamat nõudmisel”. Seda trükitakse vastavalt nõudlusele. Raamatut hinnaga 35.- eurot saab tellida aadressil eerik@ekn.ee

Eerik Jõks

Eerik Jõks 50 – raamatu “Eesti laulupsalter” esitlus 12. septembril, kell 16.00 Kaarli kirikus

Kallid kaimud lähedal ja kaugel, sõbrad ja sugulased,

12. septembril kell 16.00 esitlen Tallinna Kaarli Kirikus raamatut „Eesti laulupsalter“. See on ühtlasi ka minu 50. sünnipäeva tähistamine. Minu sooviks on, et sellest kujuneks üks tore emakeelse kirikulaulu pidu.

Kava on järgmine:

16.00 Raamatu „Eesti laulupsalter“ esitlemine
16.40 Kohvilaud
18.00 Muusikaline õhtupalvus ehk Vesper

Kõik on väga teretulnud! Et ma saaksin arvestada kiluvõileibade ja kohvitasside arvu, palun teatage mulle oma osalemisest hiljemalt 7. septembriks aadressil eerik@eamt.ee

Lilli ja pärgi palutakse mitte tuua. Selle asemel võib teha annetuse emakeelse kirikulaulu edendamiseks:

Liturgilise muusika ühing Scandicus
EE651010220005319016 SEB Pank

Selgitusse palun lisada „Juubel“ ja soovi korral oma isikukood tulumaksu tagastamiseks.

Südamlikud tervitused
Eerik Jõks

Palun annetage raamatu “Eesti laulupsalter” kirjastamise kulude katteks

Kallid kaimud eestikeelse pühalaulu levilas,

Nagu te teate, ilmub selle aasta lõpuks möödunud kümnendi jooksul koostatud ja katsetatud „Eesti laulupsalter“. Me vajame raamatu väljaandmiseks rahalisi vahendeid. Kes veel ei ole saanud teha oma jõukohast annetust, siis nüüd on selleks väga sobiv hetk.

Eesti pühalaulu kogukond ei ole küll väga suur, aga ma arvan, et see inimeste ring, kes selles tegevuses on osalenud on vast kahesaja sõbra suurune. Praegu on meie annetajate hulgas parimal juhul paarkümmend. Kui kõik, kes emakeelsest pühalaulust lugu peavad, teeksid kasvõi väikese annetuse, siis saaks sellest kokku arvestatav toetus raamatu „Eesti laulupsalter“ ilmumiseks.

Annetagem siis lahkelt!

Liturgilise muusika ühing Scandicus

EE651010220005319016 SEB Pank

 

Selgitusse palun lisada „Laulupsalter“

ja oma isikukood tulumaksu tagastamiseks.

Täname südamest iga annetuse eest!

Kes soovib raamatu „Eesti Laulupsalter“ kohta rohkem teada saada, võib vaadata lühivideot, mis asub https://www.youtube.com/watch?v=_vnlXCiyqW8

 

Küsi lisa

eerik.joks@eamt.ee

Üle pika aja toimub 14. mail, kell 18.00 Vesper Kaarli kirikus

Kallid kaimud,
Mul on rõõm teatada, et 14. mail on võimalus üle pika aja taas kohtuda. Me ei tohiks pidada keldris Pühalaulu Kooli, sest seal ei saa me kuidagi järgida kehtestatud distantsireegleid, aga miski ei takista meid pidamast vesprit kirikus.  Vesper algab kell 18.00. Oleks tore kui saaksite olla kohal hiljemalt 17.30. Sissepääs on Tõnismäe-poolsest küljeuksest.
Kohtumiseni
EJ

Kristus on üles tõusnud!

Kallid kaimud lähedal ja kaugel,

Soovin kõigile valgusküllast ja kirgast ülestõusmisaega. Jeesus Kristus on surma võitnud ja ta on alati koos Sinuga. Ootan pikisilmi aega, mil saame taas Pühalaulu Koolis kohtuda ja tunda rõõmu Jumala Sõnast ja üksteise osadusest.

EJ

Pühalaulu Kool eriolukorras

Kallid kaimud,

Ma arvan, et meil on mõistlik olla osaline sotsiaalsete kontaktide piiramisel. See tähendab, et neljapäeval ei toimu Pühalaulu Kooli kohtumist ega ka Vesprit. Järgmise nädala kohta annan eraldi teada.

Meie õhtupalvus ei ole küll avalik ettevõtmine, aga sellest hoolimata peaksime olema solidaarsed ühises püüdes viiruse leviku tõkestamisel.

See aga ei tähenda, et pühalauluga tegelemine peaks lõppema. Meie kodulehel on hulgaliselt salvestisi ja muid materjale. Vt http://psalmus.eu/materjalid-ftps/

Praegu, mil oleme III paastuaja nädalas võib kuulata selle nädala vesprit:

http://psalmus.eu/salvestised/VI%20%c3%b5a%202017-18/040_Vesper%20Kaarli%20kirikus%2005.03.2018%20III%20n%c3%a4dal%20paastuajal.mp3

On veel ka üks vanem versioon:

http://psalmus.eu/salvestised/IV%20%c3%b5a%202015-16/100_Vesper%20Kaarli%20kirikus%2003.03.2016_III%20paastuaja%20n%c3%a4dal.mp3

Olge terved ja tublid

EJ

Raamatu “Eesti laulupsalter” psalmide sektsioon on valmis

Armas rahvas,

Soovin jagada rõõmsaid uudiseid raamat „Eesti laulupsalter“ valmimise rindelt. Sellel nädalal said indekseeritud viimased Vana Testamendi Psalmid. Nüüd on laulupsaltris olemas kõik 150 psalmi ja kaks Uue Testamendi kantikumi. Nüüd tuleb veel lisada mõned kantikumid ja siis algab psaltri toimetamise faas, mille käigus laulame kõikide psalmide tekstid veelkord läbi. Nüüd on siis materjal koos nii tonaariumis ehk „sinises raamatus“ kui psaltris ehk „punases raamatus“. Koos toimetamise ja erinevate registrite koostamisega jätkub antifonaariumi ehk „rohelise raamatu“ koostamine.

Praeguseks hakkab selgeks saama raamatu „Eesti laulupsalter“ maht. Sellesse raamatusse, mida ma olen koostanud pea kümme aastat, tuleb ca 400 lehekülge. Sellest 380 lehekülge on muusikalist materjali ja kakskümmend lehekülge on sissejuhatavat teksti ja registreid. Raamat „Eesti laulupsalter“ ilmub plaani kohaselt sügisel ja seda presenteeritakse septembrikuus.

Vaata ja kuula lisa https://www.youtube.com/channel/UCYXTZ4m9PwJQbAvsQsk_aJQ

Kel soovi ja võimalust võib ühineda selle põneva raamatu toetajatega ja teha jõukohase annetuse trükise ilmumise kulude katteks.

Annetuse saab teha:

Liturgilise muusika ühing Scandicus EE651010220005319016 SEB Pank

Selgitusse palun lisada „Laulupsalter“ ja oma isikukood tulumaksu tagastamiseks.

Suur tänu kaasa aitamast ja kaasa mõtlemast.

EJ

Kreegi kolmehäälsed rahvakoraalide seaded on nüüd korrastatud kujul ilmavõrgus

Kreegi kolmehäälsed rahvakoraalide seaded on nüüd korrastatud kujul leitavad http://psalmus.eu/kreek/korrastatud%20ja%20register/

Rahvakoraali sõpradele on rõõm teatada, et Cyrillus Kreegi kolmehäälsete rahvakoraalide fondi koopia, mis aastaid tagasi Margo Kõlari kaudu minuni jõudis on saanud tagasi tõenäoliselt algupärase järjestuse, mis tähendab, et laulud on reastatud stroofi valemi alusel. Kadri Hunt, kes on koos Anu Kõlariga algupärase järjestuse kunagi juba teinud, on stroofi valemite põhjal koostanud põhjaliku ja suurepärane registri, mis ongi praegu parim võimalus sobivaid koraaliviise leida. Register on Kadri Hundi lahkel loal leitav samal aadressil. Kui otsite rahvapärast viisivastest mõnele koraalile, siis peate teadma mitme värsiline selle koraali tekst on (mitu rida on salmis) ja mitu silpi on igas värsis (reas). Neist kokku moodustubki stroofi valem. Nt, „Mu süda, ärka üles“ on nelja värsiline ja igas värsis on seitse silpi. See teeb stroofi valemiks 7.7.7.7. Registrist leiategi laulude numbrid, mille tekstid on neljarealised ja vastavad valemile 7.7.7.7. Kui need laulunumbrid läbi vaatate, siis leiate nende hulgast ka „Mu süda, ärka üles“ erinevaid rahvapäraseid viisikujusid. Tulevikus on plaanis sisestada vastav informatsioon ka „Kirikulaulu andmebaasi“ (KLAB), mille kallal töö alles käib. Kui see ka korda läheb, siis saab rahvakoraale otsida ka pealkirjade järgi.