Raamatu “Eesti laulupsalter” psalmide sektsioon on valmis

Armas rahvas,

Soovin jagada rõõmsaid uudiseid raamat „Eesti laulupsalter“ valmimise rindelt. Sellel nädalal said indekseeritud viimased Vana Testamendi Psalmid. Nüüd on laulupsaltris olemas kõik 150 psalmi ja kaks Uue Testamendi kantikumi. Nüüd tuleb veel lisada mõned kantikumid ja siis algab psaltri toimetamise faas, mille käigus laulame kõikide psalmide tekstid veelkord läbi. Nüüd on siis materjal koos nii tonaariumis ehk „sinises raamatus“ kui psaltris ehk „punases raamatus“. Koos toimetamise ja erinevate registrite koostamisega jätkub antifonaariumi ehk „rohelise raamatu“ koostamine.

Praeguseks hakkab selgeks saama raamatu „Eesti laulupsalter“ maht. Sellesse raamatusse, mida ma olen koostanud pea kümme aastat, tuleb ca 400 lehekülge. Sellest 380 lehekülge on muusikalist materjali ja kakskümmend lehekülge on sissejuhatavat teksti ja registreid. Raamat „Eesti laulupsalter“ ilmub plaani kohaselt sügisel ja seda presenteeritakse septembrikuus.

Vaata ja kuula lisa https://www.youtube.com/channel/UCYXTZ4m9PwJQbAvsQsk_aJQ

Kel soovi ja võimalust võib ühineda selle põneva raamatu toetajatega ja teha jõukohase annetuse trükise ilmumise kulude katteks.

Annetuse saab teha:

Liturgilise muusika ühing Scandicus EE651010220005319016 SEB Pank

Selgitusse palun lisada „Laulupsalter“ ja oma isikukood tulumaksu tagastamiseks.

Suur tänu kaasa aitamast ja kaasa mõtlemast.

EJ

Kreegi kolmehäälsed rahvakoraalide seaded on nüüd korrastatud kujul ilmavõrgus

Kreegi kolmehäälsed rahvakoraalide seaded on nüüd korrastatud kujul leitavad http://psalmus.eu/kreek/korrastatud%20ja%20register/

Rahvakoraali sõpradele on rõõm teatada, et Cyrillus Kreegi kolmehäälsete rahvakoraalide fondi koopia, mis aastaid tagasi Margo Kõlari kaudu minuni jõudis on saanud tagasi tõenäoliselt algupärase järjestuse, mis tähendab, et laulud on reastatud stroofi valemi alusel. Kadri Hunt, kes on koos Anu Kõlariga algupärase järjestuse kunagi juba teinud, on stroofi valemite põhjal koostanud põhjaliku ja suurepärane registri, mis ongi praegu parim võimalus sobivaid koraaliviise leida. Register on Kadri Hundi lahkel loal leitav samal aadressil. Kui otsite rahvapärast viisivastest mõnele koraalile, siis peate teadma mitme värsiline selle koraali tekst on (mitu rida on salmis) ja mitu silpi on igas värsis (reas). Neist kokku moodustubki stroofi valem. Nt, „Mu süda, ärka üles“ on nelja värsiline ja igas värsis on seitse silpi. See teeb stroofi valemiks 7.7.7.7. Registrist leiategi laulude numbrid, mille tekstid on neljarealised ja vastavad valemile 7.7.7.7. Kui need laulunumbrid läbi vaatate, siis leiate nende hulgast ka „Mu süda, ärka üles“ erinevaid rahvapäraseid viisikujusid. Tulevikus on plaanis sisestada vastav informatsioon ka „Kirikulaulu andmebaasi“ (KLAB), mille kallal töö alles käib. Kui see ka korda läheb, siis saab rahvakoraale otsida ka pealkirjade järgi.

„Eesti Laulupsaltri“ tonaarium on valmis!

Rohkem kui kümme aastat koostatud eestikeelse proosatekstilise kirikulaulu kogumik „Eesti Laulupsalter“ peaks ilmuma 2020. aasta lõpuks. Täna raporteerin rõõmuga ühe etapi lõpetamisest selle raamatu valmimise loos. Tund aega tagasi lisasin viimase lehekülje laulupsaltri tonaariumisse – nüüd on selles 180 meloodiavormelit ehk tooni, mis sisaldavad meloodilist informatsiooni üsnagi erinevatest traditsioonidest. Vormeleid leidub varaseimast selle teemalisest allikast Commemoratio brevis (10. saj. algus); rooma-katoliku kiriku 19. ja 20. sajandi väljaannetest ning mitmeid omaloomingulisi psalmitoone, milles olen muuhulgas püüdnud kasutada regiviiside elemente.

Tänu keskajast taas elluäratatud kursiivsele psalmilaulu süsteemile ja nutikale (ennast kiitmast ma ei väsi J) trükitehnilisele lahendusele, on kõik 180 meloodiavormelit koheselt kasutatavad kõikide psalmidega, mis asuvad selle sektsioonraamatu alumises jaotuses. See annab laulja käsutusse tuhandeid meloodia ja teksti kombinatsioone – valida saab vastavalt olukorrale, meeleolule ja vajadusele.

Tegelikult ei ole muidugi võimalik ühtegi tonaariumit kunagi täiesti valmis saada, sest uusi meloodiavormeleid saab ja tulebki kogu aeg juurde komponeerida. Kuna aga kuskile peab joone tõmbama, siis otsustasin raamatut koostama hakates, et kui 180 meloodiavormelit on koos, siis on selle raamatu tonaarium valmis. Nüüd tuleb tonaariumit veel toimetada teha korrektuuri ja koostada vajalikud registrid.

Kui tonaariumit ei ole võimalik lõplikult „valmis saada“, siis raamat „Eesti Laulupsalter“ on võimalik valmis saada. Kui keegi soovib toetajana olla selle ainulaadse raamatu sündimises osaline, siis palun tehke jõukohane annetus

 

Liturgilise muusika ühing Scandicus

EE651010220005319016 SEB Pank

Selgitusse palun lisada „Laulupsalter“

ja oma isikukood tulumaksu tagastamiseks.

 

Täname südamest iga annetuse eest!

Kes soovib raamatu „Eesti Laulupsalter“ kohta rohkem teada saada, võib vaadata lühivideot, mis asub https://www.youtube.com/watch?v=_vnlXCiyqW8

Pühalaulu Kool alustab taas 9. jaanuaril

Kallid sõbrad,

Head Uut aastat! Pühalaulu Kool alustab taas 9. jaanuaril kell 17.30 Kaarli kiriku keldris. Kui te ei ole ka mõnda aega saanud mahti kohal käia, siis nüüd, kalendriaasta alguses, on väga sobiv aeg uuesti alustamiseks. Tere tulemast kõigile!

Jõulude ajal kutsusime inimesi üles annetama Eesti Laulupsaltri koostamise ja kirjastamise toetuseks. Selleks koostasin laulupsaltrit tutvustava videoüleskutse. Vt https://www.youtube.com/watch?v=_vnlXCiyqW8

Sellele üleskutsele vastasid kaks annetajat. Suur tänu teile! Kuna sellel aastal on Pühalaulu Koolil tõesti rohkem väljaminekuid seoses laulupsaltri tiražeerimisega, siis kutsun taaskord üles annetama selle töö heaks. Ka väikestest annetustest on kasu, sest piskust saabki kokku palju. Kel vähegi võimalust võiks kaaluda igakuise püsiannetuse tegemist.

Annetuse saab teha: Liturgilise muusika ühing Scandicus, EE651010220005319016 SEB Pank

Selgitusse palun lisada „Laulupsalter“ ja oma isikukood tulumaksu tagastamiseks.

Kuna täna on Kristuse Ilmumispüha ehk Kolmekuningapäev, siis tervitan teid salvestisega, mille keskaegne tekst „Tribus miraculis“ räägib kolmest imest, mida sajandeid tänase päevaga on seostatud. Vt https://www.youtube.com/watch?v=YoGIkIE-1mc

Südamlikud tervitused,

Eerik Jõks

Pühalaulu Kool kogub annetusi raamatu “Eesti Laulupsalter” lõpetamiseks

Kallid kaimud lähedal ja kaugel,

„Eesti Laulupsalter“ on raamat, mis on mõeldud kasutamiseks kõigile, kes armastavad emakeelset proosatekstilist kirikulaulu ehk pühalaulu. „Eesti Laulupsalter“ erineb senisest pühalaulu-alasest tegevusest Eestis, sest selles on püütud hüljata ladina prosoodia põhimõtted ja rakendada eesti keele prosoodiareegleid otsides Eesti oma keelemuusikat. Töö põhineb Eerik Jõksi teadus- ja loometegevusel

Pühalaulu Kool kutsub üles toetama „Eesti Laulupsaltri“ koostamist ja trükkimist. Ideest kuni viienda prooviväljaandeni on läinud üheksa aastat. Oma lõpliku kvaliteedi on laulupsalter saavutanud möödunud viie aasta jooksul. Nüüd ootab see raamat veel lõplikku täiustamist. Aasta 2020 lõpuks peaks laulupsalter valmima ja trükis ilmuma. Selleks vajamegi lahkete annetajate abi.

Palun vaadake „Eesti Laulupsaltrit“ tutvustavat videot SIIT ja kui leiate, et asi on toetust väärt, siis tehke oma annetus.

Annetuse saab teha:

Liturgilise muusika ühing Scandicus

EE651010220005319016 SEB Pank

Selgitusse palun lisada „Laulupsalter“ ja oma isikukood tulumaksu tagastamiseks.

Täname südamest iga annetuse eest!

Pühalaulu Kool läheb talvevaheajale 5. destembril

Kallid kaimud lähedal ja kaugel,

Pühalaulu Kool koguneb advendiaja alguses kombekohaselt Muuga Sadama Meremeeste Kodus. Seekord juhtub see 5. detsembril. Ajakava on järgmine:

18.00 Muusikaline vesper
18.45 Kehakinnitus
19.15 Üllatuskülaline
20.00 Kehakinnitus ja koosviibimine jätkub

Meremeeste Kodu asub Muuga sadamas, Lasti tee 4.

Peale 5. detsembrit läheb Pühalaulu Kool talvevaheajale. Kohtume taas Kaarli kirikus 9. jaanuaril 2020.

Tere tulemast!
Küsi lisa eerik@ema.edu.ee

Pühalaulu Kooli töö jätkub täie hooga

Kallid kaimud pühalaulu sõbrad,

Pühalaulu Kooli töö on VIII õppeaastal kenasti käivitunud ja meie hulka on tulnud uusi toredaid sõpru. Suur tänu teile kõikidele eestikeelse kirikulaulu edendamise eest! Oleme nüüd taas võtnud kätte raamatu “Eesti laulupsalter”, et jätkata psalmide lausumist ja laulmist sealt kus eelmisel aastal pooleli jäi. Meil on plaan teha “Eesti laulupsalter” valmis 2020. aasta septembriks, aga hiljemalt 2020. aasta lõpuks. Tulge siis appi katsetama ja muul viisil kaasa aitama, et see raamat, mille koostamine on nüüdseks väldanud üheksa aastat saaks õnnelikult kaante vahele.

Kellel on kodus “Eesti laulupsaltri” isiklik eksemplar, siis nüüd on just sobiv aeg tulla värskendama selle sisu – raamat on aja jooksul tublisti kaalus juurde võtnud ja teil oleks võimalus oma eksemplari täiendada uute psalmide, toonide ja antifoonidega. Tonaariumi koostamine on jõudnud lõpusirgele ja varsti võime rõõmustada, et kõik planeeritud toonid 1–180 on laulupsaltris olemas.

Tänades kõiki, kes seda suurt ettevõtmist on rahaliselt toetanud, tuletan meelde, et Pühalaulu Kooli tööd ja eriti “Eesti laulupsaltri” koostamist on võimalik toetada ka rahaliselt. Kui võimalik, tehke palun jõukohane annetus: Liturgilise muusika ühing Scandicus, EE651010220005319016 SEB Pank.

Järgmine Pühalaulu Kooli kohtumine toimub 3. oktoobril, kell 17.30 Kaarli kiriku käärkambris. Kuna praegu käib käärkambri ja keldritreppide remont, siis sissepääs kirikusse on Tõnismäe-poolsest küljeuksest. Tere tulemast!

 

Eerik Jõks

Küsi lisa eerik.joks@ema.edu.ee

Pühalaulu Kool alustab VIII õppeaastat 12. septembril

Pühalaulu Kool alustab VIII õppeaastat 12. septembril kell 17.30. Kuna toimumas on idapoolse välitrepi remont ja keldrisse pääs on suletud, siis koguneb Pühalalu Kool ajutiselt käärkambris. Me kutsume vanu ja uusi sõpru oma tegevusega liituma. Kui keegi kaalub Pühalaulu Kooliga ühinemist või taasühinemist, siis on hea meelde tuletada, et teretulnud on kõik huvilised, ka need, kes arvavad, et nad on ebamusikaalsed või koguni ei pea viisi. Mitte keegi ei ole Pühalaulu Kooli jaoks ebamusikaalne, sest pühalaul ei olegi muusika selle tavalises mõistes. See on Pühakirja keskendunud lausumine, mis on jõukohane igale inimesele ja selle tegevuse kaudu võib muuhulgas avastada endas musikaalsuse sädeme.

Ebamusikaalsus ei ole siinkohal tõesti tõsiseltvõetav argument. Kõik, ma kordan, kõik, kes tõeliselt tahavad pühalaulu õppida saavad õpetust ja abi. Kogemus on näidanud, et püsivus viib siingi sihile. Meie hulgas on juba kogenud pühalauljaid, aga on ka neid, kes teevad alles esimesi samme. Me õpime koos, teineteist toetades ja hoolimata kogemuste ning võimete erinevustest saame kenasti koos tegutseda.

Pühalaulu Kooli eripära seisneb veel selles, et teretulnud on ka need, kes ei saa iganädalaselt osaleda. Kõik inimesed on alati teretulnud ka siis kui nad saavad osaleda harvem. Vajalikke materjale saab nii Pühalaulu Koolist kui meie kodulehelt www.psalmus.eu.

Pühalaulu Kool elustab iidset kirikulaulu traditsiooni, loob keskkonna Jumala armastuse kogemiseks ning hingerahu leidmiseks ja liidab tulijad meie fantastiliselt toredasse sõpruskonda. Pühalaul on eestlasele sobiv enesesse vaatav meditatiivne hingekeel, mille kaudu igaüks saab omal tasasel ja väärikal moel otsida lepitust ja osadust Loojaga.

Mis siis muud kui kirjutage või toksige oma kalendritesse, et 12. septembril 2019, kell 17.30 olete Kaarli kiriku keldris Pühalaulu Kooli VIII õppeaasta esimesel kokkusaamisel. Sellel kaunil päeval on esmakordselt kasutusel tuliuus kirikulaul „Oma lepingule vaata“, mille viisi ja sõnad on kokku kirjutanud Eerik Jõks ja mis kannab pühendust „Kõikidele Pühalaulu Kooli VIII hooaja alustajatele“.

Loe lisa www.psalmus.eu

Küsi lisa eerik@ekn.ee