Pühalaulu Kool jätkab tööd 11. jaanuaril

Pühalaulu Kool koguneb taas peale talvevaheaega 11. jaanuaril kell 17.30 Kaarli kiriku keldris. Oodatud on kõik vanad ja uued sõbrad.

Eelmise aasta lõpus ilmus kaks artiklit, mis võiks pühalaulu seisukohast huvi pakkuda:

Jõks, Eerik (2017). Proosast värsini ja tagasi – pühalaulu apoloogia. Priit Rohtmets, Atko Remmel (Toim.). Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 100. Kirik, teoloogia, mälestused. (134−156). Tallinn, Tartu: EELK Usuteaduse Instituut, Tartu Ülikool. (EELK Usuteaduse Instituudi Toimetised; XXVI).Suhteliselt lihtsas keeles põhjalikum artikkel, mis on saadaval ka internetis: https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/eca52ecb-b7f1-4feb-9f2f-fed05018c326

Jõks, Eerik (2017). Prosoodiast meloodiani – eestikeelse Piibli proosatekstil põhineva ühehäälse a cappella kirikulaulu ehk eesti pühalaulu metodoloogia. Mäetagused, 68, 53−82. Teadusartikkel, mis on pisut keerulisem, aga peaks huvi korral olema arusaadav ja huvitav. Artikkel on saadaval ka internetis:http://www.folklore.ee/tagused/nr68/joks.pdf

Eerik Jõks