Sümpoosion “Psalmid EELK laulu- ja palveraamatus” 5. märtsil

Seoses EELK uue laulu- ja palveraamatu koostamisega toimub 5. märtsil kell 16.00–18.00 Tallinna Kaarli kiriku keldris sümpoosion teemal “Psalmid EELK laulu- ja palveraamatus” Sissepääs keldrisse on Vabaduse väljaku poolt. Peale sümpoosionit toimub vesper Kaarli kirikus.

Kui Sa armastada psalmilaulu ja Sul on soovi kaasa rääkida psalmide peatüki koostamisel, siis oled väga teretulnud osalema. Kui Sa ei saa sellel päeval osaleda, siis palutakse oma ideed saata kirjalikult aadressile eerik@ekn.ee. Samale aadressile võib saata ettepanekuid 5. märtsi aruteluteemadeks.

Praegu on sümpoosioniks välja pakutud järgmised teemad: (1) Millises mahus ja kuidas kaasata psalme koostatavasse lauluraamatusse? (2) Millist psalmoodia meetodit kasutada – kas aktsentuaalset või kursiivset ja mis on poolt ning vastuargumendid? (3) Millistest allikatest otsida antifoone ja/või responsooriume ja kuidas neid noodistada?

Arutelu tulemust kasutatakse 26.–27. oktoobril Tartus toimuva konverentsi ettekande koostamiseks.

Osalemisest palutakse teatada hiljemalt 1. märtsiks aadressil eerik@ekn.ee