Raamatu “Eesti laulupsalter” psalmide sektsioon on valmis

Armas rahvas,

Soovin jagada rõõmsaid uudiseid raamat „Eesti laulupsalter“ valmimise rindelt. Sellel nädalal said indekseeritud viimased Vana Testamendi Psalmid. Nüüd on laulupsaltris olemas kõik 150 psalmi ja kaks Uue Testamendi kantikumi. Nüüd tuleb veel lisada mõned kantikumid ja siis algab psaltri toimetamise faas, mille käigus laulame kõikide psalmide tekstid veelkord läbi. Nüüd on siis materjal koos nii tonaariumis ehk „sinises raamatus“ kui psaltris ehk „punases raamatus“. Koos toimetamise ja erinevate registrite koostamisega jätkub antifonaariumi ehk „rohelise raamatu“ koostamine.

Praeguseks hakkab selgeks saama raamatu „Eesti laulupsalter“ maht. Sellesse raamatusse, mida ma olen koostanud pea kümme aastat, tuleb ca 400 lehekülge. Sellest 380 lehekülge on muusikalist materjali ja kakskümmend lehekülge on sissejuhatavat teksti ja registreid. Raamat „Eesti laulupsalter“ ilmub plaani kohaselt sügisel ja seda presenteeritakse septembrikuus.

Vaata ja kuula lisa https://www.youtube.com/channel/UCYXTZ4m9PwJQbAvsQsk_aJQ

Kel soovi ja võimalust võib ühineda selle põneva raamatu toetajatega ja teha jõukohase annetuse trükise ilmumise kulude katteks.

Annetuse saab teha:

Liturgilise muusika ühing Scandicus EE651010220005319016 SEB Pank

Selgitusse palun lisada „Laulupsalter“ ja oma isikukood tulumaksu tagastamiseks.

Suur tänu kaasa aitamast ja kaasa mõtlemast.

EJ