Kreegi kolmehäälsed rahvakoraalide seaded on nüüd korrastatud kujul ilmavõrgus

Kreegi kolmehäälsed rahvakoraalide seaded on nüüd korrastatud kujul leitavad http://psalmus.eu/kreek/korrastatud%20ja%20register/

Rahvakoraali sõpradele on rõõm teatada, et Cyrillus Kreegi kolmehäälsete rahvakoraalide fondi koopia, mis aastaid tagasi Margo Kõlari kaudu minuni jõudis on saanud tagasi tõenäoliselt algupärase järjestuse, mis tähendab, et laulud on reastatud stroofi valemi alusel. Kadri Hunt, kes on koos Anu Kõlariga algupärase järjestuse kunagi juba teinud, on stroofi valemite põhjal koostanud põhjaliku ja suurepärane registri, mis ongi praegu parim võimalus sobivaid koraaliviise leida. Register on Kadri Hundi lahkel loal leitav samal aadressil. Kui otsite rahvapärast viisivastest mõnele koraalile, siis peate teadma mitme värsiline selle koraali tekst on (mitu rida on salmis) ja mitu silpi on igas värsis (reas). Neist kokku moodustubki stroofi valem. Nt, „Mu süda, ärka üles“ on nelja värsiline ja igas värsis on seitse silpi. See teeb stroofi valemiks 7.7.7.7. Registrist leiategi laulude numbrid, mille tekstid on neljarealised ja vastavad valemile 7.7.7.7. Kui need laulunumbrid läbi vaatate, siis leiate nende hulgast ka „Mu süda, ärka üles“ erinevaid rahvapäraseid viisikujusid. Tulevikus on plaanis sisestada vastav informatsioon ka „Kirikulaulu andmebaasi“ (KLAB), mille kallal töö alles käib. Kui see ka korda läheb, siis saab rahvakoraale otsida ka pealkirjade järgi.