Jüri kirikus oli tore!

Eile oli imeline kogemus. Pühalaulu Kool oli külas Jüri kogudusel. Pidasime Jüri kirikus pühalauluga vespri. Vesprile oli tulnud umbes 20 inimest ja koguduse psalmilaul kõlas võimsalt. See oli VÄGA värskendav ja julgustav – psalmilaul, nii nagu Pühalaulu Kool seda 10 aastat on juurutanud ja viljelenud on keelepärane, loomulik ja kergesti haaratav. Minek emakeele süvatasandile on ennast ära tasunud. Olen saanud kinnitust ammusele tõdemusele, et eestikeelne psalmilaul vajab emakeelepõhist lähenemist. Ladina psalmoodia eestikeelsete sõnadega imiteerimine on kunstiliselt kaunis ja muusikaliselt nauditav, aga ei suuda konkureerida elava emakeele spontaanse realiseerumisega jumalateenistuslikus kontekstis.

Pärast vesprit olime koos koguduse majas ja rääksime kirikulaulust ning maast ja ilmast. Proovisime spontaanselt laulda koraali “Jumal, mu süda igatseb Sind”, kasutades jutustavat ehk narratiivset koraalilaulu stiili. Jälle oli tulemus julgustav. Eestikeelsete sõnadega ameerika metodistide laulu asemel hakkas kõlama eestikeelne kirikulaul. See juhtus ilma noodimaterjalita, spontaanselt emakeele kõlale ja teksti narratiivile keskendudes. Tulemuseks oli “Uus Laul”, mille poole me kirikumuusikutena nii väga püüdleme. Panen oma postituse juurde ka noodid – kes ei usu, proovige järgi. Esimene on eestikeelsele tekstile sobivaks kohendatud meetriline noodipilt ja teine 100% narratiivseks koraalilauluks mõeldud noot.

Üks on selge – nii proosatekstilises kirikulaulus (pühalaulus), kui ka koraalis on emakeelest lähtudes ja koguduselaulu võimalusi arvestades võimalik saavutada midagi kvalitatiivselt täiesti uut.

Suur tänu Jüri kogudusele ja õp Ülo Liivamägile kutsumast, suur tänu Reet Kukebalile Pühalaulu Koolist ettevõtmist organiseerimast, suur tänu koguduserahvale sooja ning sõbraliku vastuvõtu eest. Jumal õnnistagu teid!Kahe nädala pärast, 16. juunil lõpetab Pühalaulu Kool kümnendat õppeaastat. Kava on selline:17.30 Eerik Jõksi ettekanne “Kümme aastat emakeelse kirikulaulu süvahoovustes”18.00 Pidulik Vesper18.50 (ca) Mõned tervitussõnavõtud19.10 (ca) Kohvilaud kirikus

Kasutame selle õppeaasta jooksul sündinud VI päeva ehk reede vespri psalme ja tuliuut (eile valminud) uut Kolmainupüha koraali „Suur on Sinu saladus“, mis on pühendatud kõigile, kes on 10 aasta jooksul Pühalaulu Kooli töösse midagi panustanud.


Tere tulemast kõigile!!

EJ