Pühalaulu Kooli 10. õppeaasta lõpp tuleb põnev!

Pühalaulu Kool on lõpetamas kümnendat õppeaastat. Kümne aasta jooksul oleme andnud endast parima, et anda emakeelsele kirikulaulule uut hoogu. Selle aja jooksul on edenenud meie laulupraktika, aga ka eestikeelse kirikulaulu kirjavara. Aastal 2020 ilmus sektsioonraamat „Eesti Laulupsalter“, mis on unikaalne publikatsioon mitte ainult Eesti, vaid kogu maailma kirikulaulu kogemuses. Meie kümnenda õppeaasta tähistamiseks saavad valmis õhtupalvuse ehk vespri psalmid kogu nädalaks. Iga nädalapäeva jaoks on viis psalmi ja iga psalmi jaoks on kaks antifooni: halleluuja-antifoon ülestõusmisajaks ja antifoon ülejäänud kirikuaastaks.

Pühalaulu Kool on kümne aasta jooksul pidanud igal neljapäeval Kaarli kirikus õhtupalvuse. Tegu on vesperiga, mis toimub läbinisti lauldes ja millest võtavad aktiivselt osa kõik palvusel viibijad. Õppeaasta lõpul läheme vesperit pidama ka teistesse kirikutesse. Tallinna Toomkirikus oleme 26. mail, kell 19.00 ja Jüri kirikus 2. juunil, kell 18.00. Jüri kiriku vesprile järgneb loen, millel Eerik Jõks räägib kirikulaulust ja eestikeelse kirikulaulu süvatasandil uuendamise vajadusest.

Neil kahel vesperil kasutame esmakordselt nädala kuuenda päeva ehk reede psalme. Kuna oleme ülestõusmisajas, siis kasutame halleluuja-antifoone. Lõpetame kümnenda õppeaasta piduliku vesperiga Kolmainu püha nädala neljapäeval, 16. juunil Kaarli kirikus, kell 18.00. Taas on kasutusel uued, kuuenda päeva psalmid, aga seekord tava-antifoonidega, mis on kasutamiseks ülejäänud kirikuaasta jooksul. Peale 16. juuni pidulikku vesperit, on Kaarli kirikus kaetud kohvilaud.

Pühalaulu Kool kutsub kõiki kirikulaulu sõpru saama osa emakeelse kirikulaulu uuenemise rõõmust. Olete südamest teretulnud meie kolmele vesprile!

Küsi lisa eerik.joks@eamt.ee

EJ