Pühalaulu Kool lõpetab 16. juunil kell 17.30, Kaarli kirikus kümnendat õppeaastat

Kallid sõbrad,

Juba järgmisel nädalal saab läbi Pühalaulu Kooli 10. õppeaasta. See on olnud imeline dekaad, mille olulisimaks märksõnaks on olnud pühendumine eestikeelsele kirikulaulule. Kümme hooaega järjest on igal neljapäeval (väljaarvatud suvevaheaeg) keskendutud ühele eesmärgile – õppida tundma eesti keele prosoodiast tõukuvat kirikulaulu ehk laulda eesti kirikulaulu, mitte aga saksa ja ladina kirikulaulu eestikeelsete sõnadega. Igal neljapäeval oleme pidanud tunniajase lauldud jumalateenistuse, millel kasutatud Uus Laul on järkjärgult rikastanud emakeelse kirikulaulu repertuaari. Oleme laulnud Issandale Uut Laulu, mis kannab meie ainulaadse emakeele DNAd. See on olnud ülev aeg.

Pühalaulu Kooli kümne aasta saavutusi tutvustan oma ettekandes ja peale seda saavad kohalolijad osa lauldud vesperist. Meile on see kohtumine eriline, sest esimest korda on kasutatavates raamatutes „Maarjamaa õhtupalvused“ kogu nädala vespri psalmid. See tähendab kolmekümmend viite psalmi koos seitsmekümne antifooniga – iga psalmi kohta on halleluuja antifoon ülestõusmisajaks ja tava-antifoon ülejäänud kirikuaastaks. Kuna neljapäev on ka Kristuse Pühima Ihu ja Vere Püha, siis laulame litaaniat „Kristuse Vere litaania“.

Kava on selline:

17.30 Eerik Jõksi ettekanne “Kümme aastat emakeelse kirikulaulu süvahoovustes”

18.00 Pidulik Vesper

18.50 (ca) Mõned tervitussõnavõtud

19.10 (ca) Kohvilaud kirikus

Kasutame selle õppeaasta jooksul sündinud VI päeva ehk reede vespri psalme ja tuliuut Kolmainupüha koraali „Suur on Sinu saladus“. See koraal on pühendatud kõikidele neile, kes on kümne aasta jooksul andnud oma panuse Pühalaulu Kooli töösse ja selle kaudu edendanud emakeelset kirikulaulu.

Tere tulemast kõigile!!

EJ