Pühalaulu Kool kogub annetusi raamatu “Eesti Laulupsalter” lõpetamiseks

Kallid kaimud lähedal ja kaugel,

„Eesti Laulupsalter“ on raamat, mis on mõeldud kasutamiseks kõigile, kes armastavad emakeelset proosatekstilist kirikulaulu ehk pühalaulu. „Eesti Laulupsalter“ erineb senisest pühalaulu-alasest tegevusest Eestis, sest selles on püütud hüljata ladina prosoodia põhimõtted ja rakendada eesti keele prosoodiareegleid otsides Eesti oma keelemuusikat. Töö põhineb Eerik Jõksi teadus- ja loometegevusel

Pühalaulu Kool kutsub üles toetama „Eesti Laulupsaltri“ koostamist ja trükkimist. Ideest kuni viienda prooviväljaandeni on läinud üheksa aastat. Oma lõpliku kvaliteedi on laulupsalter saavutanud möödunud viie aasta jooksul. Nüüd ootab see raamat veel lõplikku täiustamist. Aasta 2020 lõpuks peaks laulupsalter valmima ja trükis ilmuma. Selleks vajamegi lahkete annetajate abi.

Palun vaadake „Eesti Laulupsaltrit“ tutvustavat videot SIIT ja kui leiate, et asi on toetust väärt, siis tehke oma annetus.

Annetuse saab teha:

Liturgilise muusika ühing Scandicus

EE651010220005319016 SEB Pank

Selgitusse palun lisada „Laulupsalter“ ja oma isikukood tulumaksu tagastamiseks.

Täname südamest iga annetuse eest!