“Eine murul 2018” toimub 11. juulil. Registreerimise tähtaeg on 1. juuli

„Eine murul 2018“ toimub 11. juulil. Registreerimise tähtaeg on 1. juuli ja registreeruda saab aadressil eerik@ekn.ee

Seekordne kohtumispaik on Võsu. Kui ilm on soodne, siis ootab meid jalgrattamatk Lobi neemele. Kui ilm jalgrattamatkaks ei sobi, siis on alternatiivtegevus autodega.

Nagu eelmistelgi aastatel on üks „ametlik päev“, mis sellel aastal on 11. juuli. Kes soovib võib aga päev varem tulla ja/või päev hiljem minna. Põhipäeval ehk 11. juulil on samuti võimalik liituda päeva jooksul. „Eine Murul“ staap on nagu ikka Oina talus, kus on olemas askeetlikud ööbimisvõimalused – magamine madratsitega põrandal. Tekke ja patju on, aga voodilinad tuleb endal kaasa võtta. Kes soovib võib ka tulla oma telgiga.

Registreerudes palun võimalusel teatada; (1) osalejate arv, (2) mitmeks päevaks tullakse, (3) kui tullakse enam kui üheks päevaks, siis kas on vaja korraldada ööbimist. Jalgrattad laenutatakse Võsult, aga kui keegi soovib, siis võib võtta ka oma ratta. Osavõtt on prii – pärast laseme mütsi ringi käima ja igaüks saab teha jõukohase vabatahtliku annetuse.

On teada, et mitmed ei soovi tulla jalgrattamatkale – vaadake siis päevaplaani ja liituge kus ja millal aga soovite.

10. juuli
21.00 Päevalõpupalvus Ilumäe kabelis

11. juuli
10.00 Kogunemine Võsul – täpse koha teatan peale registreerumist
10.15 Jalgrattamatk Lobi neemele. Kui ilm on kehva, siis toimub alternatiivne tegevus autodega.
12.00 Keskpäevapalvus ja piknik, mille järel matk jätkub
15.00 Supp Oina talus
17.30 Ettevalmistus õhtupalvuseks Ilumäe kabelis
18.00 Õhtupalvus Ilumäe kabelis, peale mida (ca 19.00 jätkub koosviibimine Oina talus)

Registreeruda ja mulle küsimusi esitada saab e-postile eerik@ekn.ee või helistada Oina tallu alates 10. juulist 32 52 983.

 

Kohtumiseni murul

Eerik Jõks

 

 

 

 

 

 

Meditatiivne eestikeelne kirikulaul kõlab Pühalaulu kooli pidulikul vesper 7. juunil kell 18.00 Kaarli kirikus

Tere tulemast kõigile 7. juunil kell 18.00 Pühalaulu kooli pidulikule vesprile ehk õhtupalvusele, millega tähistame oma VI õppeaasta lõppu. Enne vesperit, kell 17.50 räägib Eerik Jõks lühidalt raamatust „Maarjamaa õhtupalvused“ ja seletab vespril toimuvat. Peale õhtupalvust, orienteeruvalt 18.45 saame tunda rõõmu kaetud kohvilauast ja heast seltskonnast.

Selle õppeaasta jooksul on Pühalaulu kooli koostatavad materjalid tublisti täienenud. Raamat „Maarjamaa õhtupalvused“ on saanud juurde pühapäevase vespri psalmid koos antifoonidega ja mitmed hümnid kirikuaasta erinevateks pühapäevadeks. Õhtupalvusel tuleb esmakordselt kasutusele Eerik Jõksi vastvalminud hümn „Issandast on saanud kaitsja minule“, mis on teise nelipühajärgse pühapäeva hümn ja on kingituseks kõigile, kes on VI õppeaastal Pühalaulu kooli ettevõtmistel osalenud. Nii et kes tuleb kohale, saab kingiks laulu!

 Ja veel ….

Pühalaulu kooli rahvas kohtub ka suvel. Kombekohaselt oleme Lääne-Virumaal 11. juulil, et saada osa „Eine murul 2018“ ettevõtmistest. Hommikupoole toimub matk ja kell 18.00 vesper Ilumäe kabelis. Taas on kasutusel täiesti uut eestikeelset kirikulaulu, sh Eerik Jõksi uus laul „Rõõmus hõiskamine“. Täpsemat teavet kohtumiskoha ja -aja osas antakse sündmuse lähenedes meie kodulehel www.psalmus.ee. Huvilistel palutakse registreeruda aadressil eerik@ekn.ee hiljemalt 1. juuliks.

Nagu möödunud aastatelgi korraldab Kalle Vilbaste Saaremaal, Pöides Pühalaulu laagri. Seekord võetakse aega kaks nädalat 1. – 14. augustini. Täpsem teave ja registreerimine kalle.vilbaste@gmail.com.

Pühalaulu kooli VII õppeaasta algab 13. septembril kell 17.30 Kaarli kiriku keldris.

Küsi lisa eerik@ekn.ee

 

Pühalaulu Kool tähistab Taevaminemispüha 10. mail Muuga Sadama Meremeste Kodu kabelis

Nagu kombeks saanud, on Pühalaulu Kool Taevaminemispühal külas Muuga Sadama Meremeeste Kodus (Lasti tee 4, Muuga sadam).

Seekord on Muugal juhtumas midagi eriti suurt ja pidulikku – Muuga Selts ja Eesti Meremeeste Misjon sõlmivad koostööleppe.

Ajakava 10. mail Muuga Sadama Meremeeste Kodus
18.30 Kogunemine
18.45 Koostöölepingu sõlmimine
19.00 Taevaminemispüha muusikaline õhtupalvus
19.45 Koosviibimine

Vespril kasutatakse tuliuut kirikulaulu “Mehed Galileast – mis teete”, mis on Eerik Jõksi poolt Taevaminemispühal loetavate Pühakirja tekstide alusel luuletuseks seatud ja viisistatud. Laul on pühendatud Muuga Seltsi ja Eesti Meremeeste Misjoni rahvale. Need on kaks tublit organisatsiooni, kelle silmad on vaatamas ligimese kõrgusel ja kes on ustavalt valmis teenima oma kogukonda. Soovigem, et nende head ettevõtmised võiks korda minna!

Suure Reede jumalateenistus 30. märtsil kell 16.00 Tallinna Kaarli kirikus

Kallid kaimud lähedal ja kaugel,

Pühalaulu Kool kutsub osa saama Suure Reede jumalateenistusest 30. märtsil kell 16.00 Tallinna Kaarli kirikus, kuhu on just paras aeg tulla peale Ristitee Rännakut, mis algab Jaani kirikus kell 12.30.

Suure Reede kolmeosaline jumalateenistus on erandlik nähtus – see algab justkui eikuskilt ja lõppeb taas eikuhugi. Seda raamistab tühjus ja mahajäetus, mida peegeldab kõige paremini täiesti lage altar ning avatud uksega tühi tabernaakel. „Minust lahus ei suuda te midagi teha“ ütleb Jeesus oma rahvale. Jeruusalemm on maha jäetud – Püha Linn on laastatud. Niisiis ei mingit harjumuspärast ettevalmistust, ei mingit seletust – meile justkui avaneb juba mõnda aega tagasi alanud ja pidevalt kestva filmi eesriie.

Kui jumalateenistuse esimene osa – Sõna ja palveteenistus – on suures mahus eestpalvetajate kanda, siis teises ja kolmandas osas on kogudusel aktiivse kaasalauljana oluline roll. Teenigem aktiivselt kaasa ka hümni „Ustav Rist“ kaasa laulmisega, mille viis ja tõlge on valmistatud spetsiaalsele Suure Reede teenistuse tarvis.

Kui jõuab kätte Püha Risti austamise hetk, siis järgigem koorliikmete eeskuju ja tulgem altari juurde püstitatud risti jalamile, et mõelda ca 2000 aastat tagasi aset leidnud suurimale ebaõiglusele ja sellele, mida Kristuse ennastohverdav ristisurm on inimkonnale õnnistusena andnud. Samuti olgem usinad tulema armulauale, mida jagatakse seekord risti alt.

Tegu on küllaltki pika ja süvenemistnõudva jumalateenistusega. Pühalaulu Kool, kes selle teenistuse on ette valmistanud on avastanud sedalaadi pika süvenemise voorused ja tunnevad autasu, mis enese tasaseks sundimise tagajärjeks on. Seepärast võtkem aega, alustagem rahulikult, nagu maratoni jooksmist ja laskem jumalateenistuse dünaamikal tõsta tempost ja intensiivsust.

Valdav osa teenistusest toimub lauldes ja pakub võimalust nii kaasa laulda kui lihtsalt kuulata ja lasta Vaimul end kanda. Suure Reede jumalateenistuslik elu on erakordne. Selles sisalduv ebaharilik suursugusus on lummav. Vaikuse sügavuses saab leinast kirgastumine ja surmast paistab ülestõusmise valgus …

Tulevad sündmused

Pühalaulu Koolil on tulemas mitmeid ettevõtmisi, mida oleks hea meenutada ja oma kalendrisse üles tähendada.

30. märts kell 16.00 Suure Reede jumalateenistus Kaarli kirikus. Kutsuge sõpru ja sugulasi kaasa! Enne teenistust toimub kombekohane Ristitee rännak algusega Jaani kirikus kell 12.30.

7. juuni kell 18.00 Pühalaulu Kooli VI õppeaasta lõpetamine Kaarli kirikus. Kutsuge sõpru ja sugulasi kaasa!

10.-12. juuli Eine Murul 2018, Oina talus (registreerimine ja info Eerik Jõks)

1.-14. august Pühalaulu laager Pöides, Saaremaal (registreerimine ja info Kalle Vilbaste)

Sümpoosion “Psalmid EELK laulu- ja palveraamatus” 5. märtsil

Seoses EELK uue laulu- ja palveraamatu koostamisega toimub 5. märtsil kell 16.00–18.00 Tallinna Kaarli kiriku keldris sümpoosion teemal “Psalmid EELK laulu- ja palveraamatus” Sissepääs keldrisse on Vabaduse väljaku poolt. Peale sümpoosionit toimub vesper Kaarli kirikus.

Kui Sa armastada psalmilaulu ja Sul on soovi kaasa rääkida psalmide peatüki koostamisel, siis oled väga teretulnud osalema. Kui Sa ei saa sellel päeval osaleda, siis palutakse oma ideed saata kirjalikult aadressile eerik@ekn.ee. Samale aadressile võib saata ettepanekuid 5. märtsi aruteluteemadeks.

Praegu on sümpoosioniks välja pakutud järgmised teemad: (1) Millises mahus ja kuidas kaasata psalme koostatavasse lauluraamatusse? (2) Millist psalmoodia meetodit kasutada – kas aktsentuaalset või kursiivset ja mis on poolt ning vastuargumendid? (3) Millistest allikatest otsida antifoone ja/või responsooriume ja kuidas neid noodistada?

Arutelu tulemust kasutatakse 26.–27. oktoobril Tartus toimuva konverentsi ettekande koostamiseks.

Osalemisest palutakse teatada hiljemalt 1. märtsiks aadressil eerik@ekn.ee

Pühalaulu Kool jätkab tööd 11. jaanuaril

Pühalaulu Kool koguneb taas peale talvevaheaega 11. jaanuaril kell 17.30 Kaarli kiriku keldris. Oodatud on kõik vanad ja uued sõbrad.

Eelmise aasta lõpus ilmus kaks artiklit, mis võiks pühalaulu seisukohast huvi pakkuda:

Jõks, Eerik (2017). Proosast värsini ja tagasi – pühalaulu apoloogia. Priit Rohtmets, Atko Remmel (Toim.). Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 100. Kirik, teoloogia, mälestused. (134−156). Tallinn, Tartu: EELK Usuteaduse Instituut, Tartu Ülikool. (EELK Usuteaduse Instituudi Toimetised; XXVI).Suhteliselt lihtsas keeles põhjalikum artikkel, mis on saadaval ka internetis: https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/eca52ecb-b7f1-4feb-9f2f-fed05018c326

Jõks, Eerik (2017). Prosoodiast meloodiani – eestikeelse Piibli proosatekstil põhineva ühehäälse a cappella kirikulaulu ehk eesti pühalaulu metodoloogia. Mäetagused, 68, 53−82. Teadusartikkel, mis on pisut keerulisem, aga peaks huvi korral olema arusaadav ja huvitav. Artikkel on saadaval ka internetis:http://www.folklore.ee/tagused/nr68/joks.pdf

Eerik Jõks

Pühalaulu Kool läheb talvevaheajale

Pühalaulu Kool koguneb täna kombekohaselt Muuga Sadama Meremeeste Kodus, et pidada selle kalendriaasta viimane kohtumine. Kell 18.00 on vesper kabelis ja selle järel toimub advendikoosviibimine, mille käigus esineb kõnega üllatuskülaline. Peale seda algab talvevaheaeg, mis vältab neli nädalat. Taas kohtume 11. jaanuaril kell 17.30 Kaarli kiriku keldris.

Eerik Jõks