Tulevad sündmused

Pühalaulu Koolil on tulemas mitmeid ettevõtmisi, mida oleks hea meenutada ja oma kalendrisse üles tähendada.

30. märts kell 16.00 Suure Reede jumalateenistus Kaarli kirikus. Kutsuge sõpru ja sugulasi kaasa! Enne teenistust toimub kombekohane Ristitee rännak algusega Jaani kirikus kell 12.30.

7. juuni kell 18.00 Pühalaulu Kooli VI õppeaasta lõpetamine Kaarli kirikus. Kutsuge sõpru ja sugulasi kaasa!

10.-12. juuli Eine Murul 2018, Oina talus (registreerimine ja info Eerik Jõks)

1.-14. august Pühalaulu laager Pöides, Saaremaal (registreerimine ja info Kalle Vilbaste)

Sümpoosion “Psalmid EELK laulu- ja palveraamatus” 5. märtsil

Seoses EELK uue laulu- ja palveraamatu koostamisega toimub 5. märtsil kell 16.00–18.00 Tallinna Kaarli kiriku keldris sümpoosion teemal “Psalmid EELK laulu- ja palveraamatus” Sissepääs keldrisse on Vabaduse väljaku poolt. Peale sümpoosionit toimub vesper Kaarli kirikus.

Kui Sa armastada psalmilaulu ja Sul on soovi kaasa rääkida psalmide peatüki koostamisel, siis oled väga teretulnud osalema. Kui Sa ei saa sellel päeval osaleda, siis palutakse oma ideed saata kirjalikult aadressile eerik@ekn.ee. Samale aadressile võib saata ettepanekuid 5. märtsi aruteluteemadeks.

Praegu on sümpoosioniks välja pakutud järgmised teemad: (1) Millises mahus ja kuidas kaasata psalme koostatavasse lauluraamatusse? (2) Millist psalmoodia meetodit kasutada – kas aktsentuaalset või kursiivset ja mis on poolt ning vastuargumendid? (3) Millistest allikatest otsida antifoone ja/või responsooriume ja kuidas neid noodistada?

Arutelu tulemust kasutatakse 26.–27. oktoobril Tartus toimuva konverentsi ettekande koostamiseks.

Osalemisest palutakse teatada hiljemalt 1. märtsiks aadressil eerik@ekn.ee

Pühalaulu Kool jätkab tööd 11. jaanuaril

Pühalaulu Kool koguneb taas peale talvevaheaega 11. jaanuaril kell 17.30 Kaarli kiriku keldris. Oodatud on kõik vanad ja uued sõbrad.

Eelmise aasta lõpus ilmus kaks artiklit, mis võiks pühalaulu seisukohast huvi pakkuda:

Jõks, Eerik (2017). Proosast värsini ja tagasi – pühalaulu apoloogia. Priit Rohtmets, Atko Remmel (Toim.). Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 100. Kirik, teoloogia, mälestused. (134−156). Tallinn, Tartu: EELK Usuteaduse Instituut, Tartu Ülikool. (EELK Usuteaduse Instituudi Toimetised; XXVI).Suhteliselt lihtsas keeles põhjalikum artikkel, mis on saadaval ka internetis: https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/eca52ecb-b7f1-4feb-9f2f-fed05018c326

Jõks, Eerik (2017). Prosoodiast meloodiani – eestikeelse Piibli proosatekstil põhineva ühehäälse a cappella kirikulaulu ehk eesti pühalaulu metodoloogia. Mäetagused, 68, 53−82. Teadusartikkel, mis on pisut keerulisem, aga peaks huvi korral olema arusaadav ja huvitav. Artikkel on saadaval ka internetis:http://www.folklore.ee/tagused/nr68/joks.pdf

Eerik Jõks

Pühalaulu Kool läheb talvevaheajale

Pühalaulu Kool koguneb täna kombekohaselt Muuga Sadama Meremeeste Kodus, et pidada selle kalendriaasta viimane kohtumine. Kell 18.00 on vesper kabelis ja selle järel toimub advendikoosviibimine, mille käigus esineb kõnega üllatuskülaline. Peale seda algab talvevaheaeg, mis vältab neli nädalat. Taas kohtume 11. jaanuaril kell 17.30 Kaarli kiriku keldris.

Eerik Jõks

Pühalaulu Kool läheb külla dominiiklaste kloostrisse 16. novembril

Homme koguneb Pühalaulu Kool nagu tavaliselt kell 17.30 Kaarli kiriku keldris. Kell 18.30 minnakse ühiselt vesprile Püha Siena Katariina Kloostrisse (Müürivahe 33). Vesper algab kell 19.00. Peale vesperit on meie sõbra isa Arturi seltsis võimalik teed juua ja mõtteid vahetada. Soovitan soojalt osaleda ja saada kogemus vespri palvetamisest domenikaani vendade juures.

 Eerik Jõks

 

Pühalaulu Kool alustab VI õppeaastat 14. septembril

Pühalaulu Kool alustab VI õppeaastat 14. septembril kell 17.30 Kaarli kiriku keldris. See on päev, mil Kirik kõikjal maailmas tähistab Püha Risti ülendamise päeva. See sobib igati, et minna edasi Pühalaulu Kooli aate tõeks elamisega – lugeda ja lausuda palvemeeles Pühakirja tekste ja otsides nõnda Jumala palet ning viia selle kaudu elavakstegevat Jumala Sõna aina rohkemate inimesteni. Selleks koguneme me Pühas Vaimus taas ja taas Pühima Risti alla ja anname au surnuist ülestõusnud Jumala Pojale ning täname Teda kogu armu ja hoole eest.

Pühalaulu Kool kutsub vanu ja uusi sõpru oma tegevusega liituma. Kui keegi kaalub Pühalaulu Kooliga ühinemist või taasühinemist, siis on hea meelde tuletada, et teretulnud on kõik huvilised, ka need, kes arvavad, et nad on ebamusikaalsed või koguni ei pea viisi. Mitte keegi ei ole Pühalaulu Kooli jaoks ebamusikaalne, sest pühalaul ei olegi muusika selle tavalises mõistes. See on Pühakirja keskendunud lausumine ja selle tegevuse kaudu võib inimene muuhulgas avastada endas musikaalsuse sädeme.

Ebamusikaalsus ei ole siinkohal tõsiseltvõetav argument. Kõik, ma kordan, kõik, kes tõeliselt tahavad pühalaulu õppida saavad õpetust ja abi. Kogemus on näidanud, et püsivus viib siingi sihile. Meie hulgas on juba kogenud pühalauljaid, aga on ka neid, kes teevad alles esimesi samme. Me õpime koos, teineteist toetades ja hoolimata kogemuste erinevustest saame kenasti koos tegutseda.

Pühalaulu Kooli eripära seisneb veel selles, et teretulnud on ka need, kes ei saa iganädalaselt osaleda. Kõik inimesed on alati teretulnud ka siis kui nad saavad osaleda harvem. Vajalikke materjale saab nii Pühalaulu Koolist kui meie kodulehelt www.psalmus.eu. Samuti on võimalik pühalaulu koolitus kutsuda oma kogudusse.

Pühalaulu Kool elustab iidseid palvekombeid, loob keskkonna Jumala armastuse kogemiseks ning hingerahu leidmiseks ja liidab tulijad meie fantastiliselt toredasse sõpruskonda. Pühalaul on eestlasele sobiv enesesse vaatav palvekeel, mille kaudu igaüks saab omal tasasel ja väärikal moel otsida lepitust ja osadust Jumalaga. Mis siis muud kui kirjutage või toksige oma kalendritesse, et 14. septembril 2017, kell 17.30 olete Kaarli kiriku keldris Pühalaulu Kooli VI õppeaasta esimesel kokkusaamisel.

Loe lisa www.psalmus.eu.

 

Eerik Jõks

Palun toetage Eesti Laulupsaltri valmimist

Kallis sõber,

Pühalaulu Kool vajab Sinu annetust unikaalse ja monumentaalse raamatu “Eesti Laulupsalter” koostamiseks, katsetamiseks ja publitseerimiseks. “Eesti Laulupsalter” on nutikas leiutis, mis aitab jõukohasel viisil süveneda meie kultuuriruumi tüviteksti, emakeelsesse Pühakirja, tõlkides selle muusika keelde.

Sinu toetus muudetakse rõõmuks, mida jagatakse kõikidele soovijatele tasuta. Selle abil saab toimuma uue muusika komponeerimine, selle laulmine ja levitamine. Samuti toetad Sa kirikulaulu traditsiooni uurimist ja iidsete vaimuväärtuste taaselustamist. Tänaseks on koostamise protsess toimunud juba kuus aastat ja kui soovime, et nelja aasta pärast saaks töö valmis, on hädasti vaja täiendavaid rahalisi vahendeid.

Et töö saaks tõhusamalt edeneda, söandame paluda Sinult püsikorraldust, mis võiks olla näiteks 10.- eurot kuus. Kui see aga tundub Sulle liialdusena, siis 5. – eurot kuus.

“Eesti Laulupsaltri” koostaja Eerik Jõks on värskelt valmis saanud koraaliteksti “Tuli taevast – Püha Vaim” (vt allpool). See tekst on pühendatud kõikidele neile, kes teevad 2017. aastal Pühalaulu Kooli tegevuse toetuseks panga püsikorralduse.

Kui Sa tahad toetada eestikeelse kirikulaulu arengut siis palun tee meile seda au ja hakka meie püsitoetajaks! Sa osaled selle kaudu milleski ainulaadses ja kordumatus.

Meie pangaarve: Liturgilise muusika ühing Scandicus EE651010220005319016 SEB Pank

 

Vaata ja kuula lisa: www.psalmus.eu

Küsi lisa: eerik@ekn.ee

 

Tuli taevast – Püha Vaim

Viis “Tänu olgu Jumalal” (KLPR 12); tekst: Eerik Jõks

 

1. Tuli taevast – Püha Vaim laotus inimestele;

Vaimust võrsus usu taim – sündis Kirik ilmale.

 

2. Sellest päevast Kirikut sama Vaim on juhtinud –

olnud tagatiseks Tõel, mida Sõna rääkinud.

 

3. Siis kui Jeesus kõndis veel, maa peal inimesena,

saatis välja saadikuid väe ja meelevallaga;

 

4. sauata ja paunata, leivata ja rahata;

ainult ühe särgiga see eest püha voliga:

 

5. „Tehke terveks vigaseid, tehke vabaks vaevatuid;

kuulutage kuuljaile Taevariigi imeteid.“

 

6. Ja apostlid ustavad läksid nagu üteldud –

tegid terveks vigaseid, tegid vabaks vaevatuid.

 

7. Kuulutasid kuuljaile Taevariigi imeteid;

juhatasid tahtjaile suunda pääsemisele.

 

8. Siis kui Jeesus taevasse tõusis Isa kõrvale,

maa peal aina jätkusid tunnustähed rahvale.

 

9. Sest Filippus, püha mees, tegi tööd Samaariamaal –

Kristust kuulutas, ja veel – hädalisi tervendas.

 

10. Läksid valju kisaga välja vaimud rüvedad;

liikuma said halvatud, kõndima said jalutud.

 

11. Nõnda kui Samaariamaal, nii ka siin, me Maarjamaal

Vaim on ikka voogamas, tervendamas, juhtimas.

 

12. Võtkem vastu Püha Vaim – Aitaja ning Trööstija;

kasvagu me usutaim Vaimuvilju maitsema.

 

13. Jeesus on üks Isaga ja on üks ka Vaimuga,

nagu oli alguses nõnda jääb ka igavest.

 

14. Sestap Isa täname, Poega kõrgeks kiidame,

Püha Vaimu austame, Kolmainul au anname!

 

15. Aamen, halleluuja! Aamen, halleluuja!

Halleluuja, aamen! Halleluuja, aamen!

 

Pühalaulu Kool lõpetab viiendat õppeaastat 8. juunil kell 18.00 Tallinna Kaarli Kirikus

Üks õppeaasta on taas läbi saanud ja me ootame kõiki vanu ja uusi sõpru osa saama viienda õppeaasta lõpetamisest 8. juunil kell 18.00 Tallinna Kaarli Kirikus. Enne algust on, kell 17.45 on võimalik kuulata lühikest sissejuhatavat sõnavõttu pühalaulu kohta.

Seekord on taas kasutusel uus osa raamatust „Maarjamaa õhtupalvused“ ja meil oleks hea meel saada osalejate tagasisidet selle raamatu kasutamise kohta.

Kellel on olemas isiklik “Eesti Laulupsalter” palun selle kaasa võtta, sest kohapeal on võimalik saada rohkeid täiendusi.

Peale Vesprit pakutakse kohvi/teed ja suupisteid.

Ajakava

17.45 Lühike sissejuhatus pühalaulu (Eerik Jõks)

18.00 Pidulik Vesper

18.45 Kohvilaud

Taevaminemispühal, 25. mail on Pühalaulu Kool Muugal – külalisteks on Annely ja Mike Neame

Nagu kombeks, koguneb Pühalaulu Kool Taevaminemispühal Muuga Sadama Meremeeste Kodus (Lasti tee 4). Kogunemine algab kell 18.00, vesper kell 19.00 ja peale vesperit kohvilaud ning osadus. Toimub ka selle aasta viimane külalisõhtu. Meid tulevad rõõmustama EELK Jaani koguduse diakon ja EELK Konsistooriumi projektihaldur Annely Neame koos abikaasa Mike’ga. Loodan rohket osalust!

Eerik Jõks